Ophold og stipendier forår 2010

Forskere, videnskabsfolk og kunstnere kan søge studieophold på Det Danske Institut i Rom i forår 2010 (1. febr. – 31 juli 2010).
Der vil desuden fra Dronning Ingrids Romerske Fond være et beløb til rådighed til uddeling af stipendier i forbindelse med ophold. Formålet med stipendierne er at gøre det muligt for forskere inden for alle grene af videnskaben og kunstnere inden for alle kunstarter (billedkunst, design, arkitektur, musik, litteratur etc.) at gennemføre videnskabelige eller kunstneriske studier i Rom.
Information og ansøgningsskema (skal anvendes) på instituttets hjemmeside
www.acdan.it
 
 
 
Ansøgningen stiles til Bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom og indsendes
pr. e-mail til:
 
 
Accademia di Danimarca, Via Omero, 18. I-00197 Roma, Italien
 
Tlf.: 0039-06 32 65 931 – Fax 0039-06 32 22 717
 
 
Modtagelse kan verificeres ved en opringning til instituttet.
 
 
 
 
Frist: 21. september 2009

Skriv et svar