Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik

Nordgrønlands Gymnasiale Skole
Postboks 225 · 3950 Aasiaat
Telefon: +299 89 49 00 · Telefax: +299 89 49 19
Hjemmeside: www.gu-aasiaat.gl
 
Ansættelse finder sted i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Gymnasieskolernes Lærerforening. Den kan findes på hjemmestyrets hjemmeside www.nanoq.gl , eller på skolens.
Skolen betaler for rejse og flytning.  Der kan anvises bolig, der betales efter de til enhver tid på stedet gældende regler. Skolen betaler for eventuel midlertidig indkvartering.
 
Der undervises efter bekendtgørelse nr. 748 af 29. juni 2006 med ændringer, der kan ses såvel på skolens som hjemmestyrets hjemmeside. Grønlands Gymnasiale Uddannelse er en 3-årig uddannelse med elementer fra de nu ”gamle” bekendtgørelser om HF og gymnasiet.
 
I de kommende år kan der imødeses en reform af uddannelsen, der ikke bliver den samme som i Danmark, men specifikt hvad lærerrollen angår forventes der mange lighedspunkter.
Der er i Grønland et eksplicit ønske om, at overgangen fra folkeskole til GU skal være mere glidende. Man har gennemført en reform af folkeskolen, ”Atuarfitsialak” (= Den gode skole), hvor de første er blevet færdige i 2008.
 
 Langt de fleste af vore 270 elever bor på skolens kollegier, da de kommer fra hele Nordgrønland. Vores distrikt strækker sig fra polarcirklen i syd til og med Grønlands nordligste samfund Qaanaaq (Thule). GU råder i dag over 230 kollegieværelser, hvoraf en del er lejet rundt om i byen.
 
Ansøgere forventes at have en forståelse for, at selv om der undervises efter en dansk anordning, befinder man sig i en grønlandsk kulturkreds.
 
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til rektor eller til GL’s tillidsmand på stedet Freddy Christensen, tlf. +299 89 12 48, e-mail freddylykke@nullmail.dk . Der gøres opmærksom på at vores tidszone ligger 4 timer efter Danmark (sic!).
 
Ansøgning på GL-blanket stiles til Grønlands Hjemmestyre og sendes til rektor. Ansøgningsfrist er mandag, den 22. juni 2009, kl. 16 grønlandsk tid. Send en E-mail, hvis du er interesseret, og du er altid velkommen til at forhøre dig om muligheden af en stilling.
 
Aasiaat by har lige godt 3000 indbyggere. Der er mørketid fra ca. 1. december til ca. 12. januar. Påvirkes man meget af vintermørke, vil det nok være en god idé at blive, hvor der er større mulighed for sol og lyse dage. Som modsætning er solen dog på himmelen hele sommeren, men det kan tilsvarende gøre det svært for nogen at sove.
 
Aasiaat er en mindre ø og ligger i et skærgårdsområde, der i sejlsæsonen giver rigtig gode muligheder for sejlads. Der er gode fiskesteder, gode overnatningsmuligheder såvel i telt som i hytter. Flere af lærerne har jolle eller båd, og er glade for at indvie nye kolleger i omegnen. Om vinteren har den lokale langrendsklub ASP skiløjper i landskabet lige umiddelbart bagved GU skolen. Aasiaat ligger jo nord for polarcirklen, så her er hvad man oftest forbinder med det ”rigtige” Grønland: slædekørsel med hundespand. Hvert forår er der adskillige hundeslædevæddeløb. Enkelte lærere på skolen har eller har haft hundespand. Der er en hundeslædeforening, hvorigennem man bl.a. kan leje sig til hundeslædeture. Nogle af lærerne er desuden faldet for snescooteren, hvormed man kan køre rundt på øen, og når havisen om vinteren er tyk nok kan man også køre til øerne og fastlandet syd for byen. I februar-marts måned udøves traditionelt en del fiskeri gennem huller i havisen efter en mindre fisk af torskefamilien, der gyder på det tidspunkt, og hvis rogn er eftertragtet. Er man jagtinteresseret er der fine muligheder for jagt fra jolle eller båd. Der er en hel del søer rundt om på de større øer, hvor der kan fiskes standørreder, og uden for yngletiden er der mulighed for ryper i fjeldene.
Der er idrætshal i byen, hvor sportsklubberne har tider. Lidt i flæng kan nævnes fodbold, håndbold, motionsgymnastik, basketball, til tider volley, badminton, tae-kwon-do.
På grund af drivende vinteris fra vest bliver byen afskåret fra ca. medio december til ca. medio april for skibstrafik. Der er lufthavn i byen til mindre fastvingede fly. De har plads til 50 passagerer, og der er på nær søndag daglige forbindelser såvel nordpå som sydpå, og med helikopter er der beflyvning til de mindre bosteder..
Her kan bruges Dankort i alle butikker og kiosker, der er Internet også på skolen osv. osv.
November er den mørkeste måned. I december lyser det op i alle vinduer med tændte julestjerner, og her er altid garanti for både hvid jul og en ikke-forjaget julestemning.
 
Har du lyst og mod på at prøve noget uden for Danmark, som til dels er dansk og til dels er helt forskelligt fra Danmark, så tror jeg at det ”rigtige” Grønland er et godt sted at starte.
 
                                            GU Aasiaat
                                            Att. Rektor Flemming Guntofte Nielsen
                                            Postboks 225
                                            DK-3950 Aasiaat
                                            Tlf. +299 89 49 00
                                            Fax +299 89 49 19
                                            E-mail: gu-aasiaat@nullgu-aasiaat.gl            

Skriv et svar