Anvendt Museologi – kandidatkursus på INSS

Anvendt museologi

– museet og sproget

 

 

Efterår 2009

Underviser: Line Hjorth Christensen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

15 ETCS/eksamensform: fri skriftlig hjemmeopgave

 

Kurset vil beskæftige sig med forholdet mellem museum og sprog ud fra to vinkler: Hvordan fortæller museer – og hvordan iværksætte fortolkning, kritik og sproglig formidling på baggrund af museets visualitet og materialitet? Formålet er, i et formidlings- og undervisningsperspektiv, at opbygge kendskab til det museologiske fagområde og til udstillingen som komplekst betydningsskabende medium. Vi tager afsæt i nyere retninger inden for museologien, hvor en sproglig diskurs har gjort sig gældende, f.eks. i forestillinger om ’museets stemme’, ’udstillingens retorik’ og ’det poetiske museum’ m.v.. I forlængelse heraf afprøves det, hvordan museologiens teori og metoder kan bringes i anvendelse i praksis – hvordan man analytisk og kreativt, som kommende formidler, underviser, kommunikatør, selv kan fortolke og fortælle museet og dets mangesidige udtryk. Dels ved at skrive ud fra iagttagelser gjort på museerne og ved aktivt at deltage i et praksisprojekt, en lyrik-udstilling i forbindelse med Kulturnatten på KUA i efteråret. Forholdet mellem museet og sproget undersøges i en række nedslag, der omfatter udstilling af litteratur, fotografi og plakater og skaber indsigt i museumsnære tekstgenrer – genstandsteksten, udstillingsanmeldelsen, museumstidsskriftet og pr-tekster. Undervisningen kræver høj grad af selvstændighed og engagement og veksler mellem oplæg, forelæsninger, og praksisøvelser. Desuden indgår et miniseminar om formidling af litteratur i rum samt studietur bl.a. til Kunstindustrimuseet og Louisiana. Et kompendium vil indgå som del af litteraturen til kurset. Se Absalon for yderligere information.

 

Skriv et svar