Butiks- skrankemedarbejder

Kunstmuseet Køge Skitsesamling søger en fast butiks-/skrankemedarbejder til ansættelse i museets skranke/museumsbutik med følgende opgaver:

– billetsalg

– receptionist/telefonpasning

– butikssalg fra museumsbutikken

– service og information om udstillinger mv.

Stillingens omfang kan tilrettelægges fleksibelt efter aftale med minimum 12 og maximum 20 timer uglt. Der skal påregnes hyppigt weekendarbejde.

Vi kan tilbyde et godt arbejdsklima i et levende kunstmuseum i spændende udvikling. Vi lægger vægt på interesse for kunst, design og kultur samt glæde ved service og kundekontakt. Vedlæg venligst CV og relevant dokumentation for erfaring.

Yderligere information fås hos butikschef Lene Renner på tlf. 56 67 60 20.

Ansøgning fremsendes senest mandag den 8. juni til Kunstmuseet Køge Skitsesamling, Nørregade 29, 4600 Køge.

Praktik på Downtown Magazine

Praktikanter søges til redaktionen på Downtown Magazine

Downtown Magazine søger medio august 2009 to
praktikanter med interesse for kulturlivet i København, journalistiske formidlingsevner og lysten til at bruge dem i praksis…

Praktikant på Downtown Magazine
Som praktikant på Downtown Magazine vil du indgå på lige fod med resten af redaktionen og være med i processen lige fra idéudvikling til produktion. Har du nogle særlige special- eller interesseområder i relation til det redaktionelle indhold, vil disse så vidt muligt blive tilgodeset. Du vil få ansvar og rig mulighed for at udarbejde anmeldelser, omtaler og artikler.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være
• Research og interviews
• Udarbejdelse af omtaler, anmeldelser og artikler
• Deltagelse i redaktionsmøder, idéudvikling og tilrettelæggelse af magasinet, hvilket vil give dig et indblik i hele produktionsprocessen i relation til magasinet

Om dig
Vi forestiller os, at du går på en uddannelse, hvor kommunikation/formidling/journalistik indgår. Din uddannelse kan yderligere ligge inden for et af de specialområder, vi beskæftiger os med i magasinet såsom kunsthistorie, musikvidenskab, film- & medievidenskab, teatervidenskab el. lign. Du skal dog have lysten til at beskæftige dig med emner ud over dit specialområde. Først og fremmest skal du være god med en pen, have hovedet fuld af idéer og lyst til at sætte dit præg på magasinet.

Praktikopholdet er ulønnet med start primo august 2008 og vil vare ca. 4 måneder.

Send din ansøgning og eksempler på dine formidlingsevner til kontakt@nulldowntownmag.dk

Ansøgningsfrist 1. juni 2009, samtaler vil blive afholdt i løbet af uge 23

PRAKTIK I KUNST OG DESIGN VIRKSOMHED – BOSCH & FJORD

HVEM ER VI?

Bosch & Fjord arbejder med projekter, der går på tværs af faggrupper som billedkunst, arkitektur og design. I samarbejde med brugeren formgiver, udvikler og indretter vi rum, der lægger op til anderledes brug og nye sociale omgangsformer. Bosch & Fjord har bl.a. indrettet fremtidens bibliotek på Hjørring Hovedbibliotek, en total formgivning og realisering af Momentums Idéhus i Hørsholm og et kontor i transportkasser til Innovation Lab på It-Universitetet i København. Du kan finde flere oplysninger om os på www.bosch-fjord.com.

 

HVAD KAN VI TILBYDE?

De konkrete arbejdsopgaver er af varierende karakter, men følgende opgaver vil indgå i dit praktikforløb:

 

·     Planlægge og evaluere events og projekter

·     Varetage kontakten til journalister og presse, både ind- og udland

·     Skrive pressemeddelelser og artikler til forskellige medier (fra dagspresse til fagblade, hjemmeside, nyhedsbrevet, TV)

·     Skrive projekttekster og formidle projekter

·     Research og dokumentation

 

HVAD FORVENTER VI AF DIG?

Bosch & Fjord er en lille virksomhed, og praktikanten kommer til at indgå på lige fod i et tæt samarbejdende team. Derfor lægger vi vægt på en praktikant der kan arbejde selvstændigt og er ansvarsbevidst, og som kan og har lyst til at følge påbegyndte projekter til dørs. Vi forventer desuden, at du er i gang med din overbygning og interesserer dig for kultur og formidling.  

 

HVORNÅR OG HVORDAN?

Bosch & Fjord søger en kulturpraktikant i efterårssemesteret 2009 med start i august 2009, der har lyst til at komme i praktik i 3-5 måneder. Praktikken er ulønnet og arbejdstiden er 37 timer pr. uge.


Ansøgningsfrist: 2. juni 2009. Send din ansøgning sammen med CV til: Bosch & Fjord, Sølvgade 11, 1307 København K eller per mail på: bb@nullbosch-fjord.com. Kontakt for yderligere oplysninger: Bodil Bøjer, bb@nullbosch-fjord.com eller t/ 3391 1939.

Kunst og kærlighed

 

Simone de Beauvoir og Jean-Paul Sartre

 

At elske og at være fri. Jean Paul Sartre og Simone de Beauvoir forsøgte at gøre begge dele samtidigt, men ikke uden omkostninger. De to filosoffer og skribenter udgjorde det ypperste af fransk ungdom og intelligens, da de i 1928 indledte et legendarisk kærlighedsforhold, som skulle blive skoleeksemplet på ”fri kærlighed”. 

 

 I forbindelse med forårets tema Kunst og Kærlighed vil cand.phil. og skribent ved Information Tine Byrckel fortælle om kunstnerparret, hvis rebelske tilgang til kærlighed og menneskets frihed inspirerede et helt århundrede.

Gennem filosofi og kunst søgte Sartre at vise vejen for eksistentialismen og tanken om menneskets ultimative frihed. Men med friheden følger også et ansvar for de valg der træffes. Beauvoir var en af de første, der systematisk gennemtænkte kvindens frigørelse og blev en frontløber for feministisk eksistentialisme. Det var manden, der havde skabt billedet af kvinden som ”det andet køn”. Var der tale om en moralsk revolution og kunne kærlighedens frihedsbrev overhovedet leves ud i virkeligheden?

 

Tirsdag 19. maj 2009 kl. 19:00

Dronningesalen, Den Sorte Diamant

Billetter kan købes online på BILLETnet (kun standard) og i Diamantens reception.

DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING SØGER PRAKTIKANT TIL UDSTILLINGEN FRI PORTO

DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING SØGER PRAKTIKANT TIL UDSTILLINGEN FRI PORTO

Arbejdstid: ca. 15 timer om ugen

Start: så snart som muligt

Arbejdsopgave: Udstillingsassistent


DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING tilbyder et lærerigt praktikophold, der giver dig indsigt og kompetencer, som du vil få brug for i dit fremtidige job i den kunstfaglige sektor.

 

Udstillingen FRI PORTO finder sted den 18. september – 18. oktober 2009 og tager udgangspunkt i udstillingen Working Drawings and Other Visible Things on Paper Not Necessarily Meant To Be Viewed as Art, fra 1966, som ofte bliver omtalt som det første eksempel på koncept kunst. Denne udstillingen blev arrangeret af den amerikanske kunstner Mel Bochner og bestod af fire ringbind, der indeholdte en mængde materiale, kunstneren havde modtaget fra en række af sine kollegaer og herefter fotokopieret. Som titlen hentyder, var der ikke nødvendigvis tale om ‘kunst’, men mere generelt om ‘visuelle ting’ i grænseområdet omkring den kunstneriske praksis. Fx sendte kunstnerne Sol LeWitt og Donald Judd henholdsvis konstruktionstegninger og kvitteringer for producerede kunstobjekter. Udstillingen kan endvidere aflæses som et eksempel på Mail Art, der også opstod i 1960’erne.

 

Med FRI PORTO ønsker Den Frie Udstillingsbygning at genoptage det analoge korrespondancemedium og samtidig videreudvikle dets præmis til en samtidig kontekst med fokus på offentlighedsformer. Den Frie Udstillingsbygning inviterer derfor ca. 75 danske og udenlandske kunstnere til at deltage, der hver får tilsendt et frankeret maxibrev, der muliggør en forsendelse på optil 2 kg. Udover det greb, at kunstnerne fysisk skal sende sit bidrag i en frankerede konvolut, er der ingen indholdsmæssige eller formelle krav til, hvad kunstnerne bidrager med. Det tilsendte kan således være egentlige værker, men behøver ikke nødvendigvis at have værkkarakter.

 

DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING tilbyder dig mulighed for at komme helt tæt på udstillingsproduktionen over praktikperioden. Det betyder, at du får indsigt i forskellige kuratoriske metoder og kommer rundt om alle aspekter af udstillingsplanlægning og produktion. Vi er i gang med et opfattende formidlingstiltag, der vil give dig indsigt i tilrettelæggelse og implementering af forskellige formidlingsstrategier. Formidling relaterer sig ikke kun til omvisninger, men også til de grundlæggende overvejelser omkring, hvilken rolle kunstinstitutionen ønsker at spille i samfundet. Du vil endvidere få erfaring med udarbejdelse, udførelse og opfølgning på udstillingens pressestrategi, tryksager, som flyers, annoncer, skilte, kataloger.

 

Praktikanten kommer til at arbejde tæt sammen med den daglige ledelse samt husets øvrige medarbejderne. Vi er et nyt velfungerende team, der har en sjov men også meget travl hverdag. Vi lægger derfor vægt på, at du er engageret og kan håndtere en til tider hektisk arbejdsdag. DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING kan desværre ikke afse lønudgifter i forbindelse med praktikopholdet, men tilbyde dig at prøve krafter med en udstillingsproduktion fra idéfase til virkelighed. Skulle dette have vagt din interesse så skriv en kort ansøgning, der sendes via e-mail som pdf til info@nulldenfrie.dk 

Praktikanter søges til udstillingen ”RETHINK – THE IMPLICIT” i Den Frie Udstillingsbygning

DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING SØGER PRAKTIKANT TIL UDSTILLINGEN ”RETHINK – THE IMPLICIT”

Arbejdstid: ca. 15 timer om ugen

Start: Så snart som muligt

Arbejdsopgave: Udstillingsassistent


DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING tilbyder et lærerigt praktikophold, der giver dig indsigt og kompetencer, som du vil få brug for i dit fremtidige job i den kunstfaglige sektor.

 

Med udgangspunkt i Bruno Latours statement:

 

“Everything that earlier was merely “given” becomes “explicit”. Air, water, land, all of those were present before in the background: now they are explicitated because we slowly come to realize that they might disappear —and we with them. (…) Air, the air we always took for granted even through the horrors of the trenches, was suddenly lacking, air was thus explicitated in the most terrifying way. It could no longer be taken for granted, it entered the spheres of existence as one of their “air conditions” (another of Sloterdijk’s obsessions). From the implicit, it became explicit.”

 

sætter Den Frie Udstillingsbygning fokus på klimadebatten. Udstillingen finder sted 30. oktober – 30. december 2009 og bliver en sanselig udstilling bestående af 6 installationer, der fokuserer på det foranderlige ved de fænomener, vi vanligvis tager for givet. Udstillingen retter samtidigt opmærksomheden på, hvordan dette påvirker vores perception af verden. Den Frie Udstillingsbygning har derfor lagt vægt på, at kunstnernes værker tager udgangspunkt i en undersøgende praksis, der stiller spørgsmål til vores forhandlingsbevidsthed overfor den globale fællesforståelse, der netop nu er under forankring. Udstillingen indgår i et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst, Kunsthallen Nikolaj og Alexandra Instituttet.

Deltagende kunstnere: Kerstin Ergenzinger (DE), Elin Hansdottir (IS), Eke Ukovukdu Bright (NG), Henrik Håkansson (SE), Thilo Frank (DE), Tove Storch (DK).

DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING tilbyder dig mulighed for at komme helt tæt på udstillingsproduktionen over praktikperioden. Det betyder, at du får indsigt i forskellige kuratoriske metoder og kommer rundt om alle aspekter af udstillingsplanlægning og produktion. Vi er i gang med et opfattende formidlingstiltag, der vil give dig indsigt i tilrettelæggelse og implementering af forskellige formidlingsstrategier. Formidling relaterer sig ikke kun til omvisninger, men også til de grundlæggende overvejelser omkring, hvilken rolle kunstinstitutionen ønsker at spille i samfundet. Du vil endvidere få erfaring med udarbejdelse, udførelse og opfølgning på udstillingens pressestrategi, tryksager, som flyers, annoncer, skilte, kataloger.

 

Praktikanten kommer til at arbejde tæt sammen med den daglige ledelse samt husets øvrige medarbejderne. Vi er et nyt velfungerende team, der har en sjov men også meget travl hverdag. Vi lægger derfor vægt på, at du er engageret og kan håndtere en til tider hektisk arbejdsdag. DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING kan desværre ikke afse lønudgifter i forbindelse med praktikopholdet, men tilbyde dig at prøve kræfter med en udstillingsproduktion fra idéfase til virkelighed. Skulle dette have vagt din interesse så skriv en kort ansøgning, der sendes via e-mail som pdf til info@nulldenfrie.dk 

PRAKTIKANT/VOLUNTEERS søges til projekt under Metropolis Festivalen, København august 2009.

Arr. Københavns Internationale Teater. Koreograf/iscenesætter: Sara Gebran

 

 

We search for dancers, performers or movers to help us giving Hula Hoop dance workshop to different community groups of Copenhagen.

 

‘Vertical Exile – Copenhagen’ consist of different workshops leading to performances created with artists from different art disciplines in collaboration with the Copenhagen community (Nørrebro, Vesterbro, Amager,…). The first part of the process consist of giving workshops: ‘Mapping/Photography’, ‘Hula Hoop dance’ & ‘Mapping Movements’, experiencing the city together and through which we will collect information of how people ‘think’ about the city, the way they use it, the way they which the city to be, dream of, change, etc. The second part will be an interactive performance involving movements, illustration and sound.

 

The requirements of volunteers are:

– Learn to use the Hula Hoop; 4 days rehearsals (2 hours/day), the first week and last week of June. Dates will be define after signing up.

 

– Give Hula hoop workshops to the community (indoor and outdoor), during the first 2 weeks of August. Dates will be define in June.

 

To sign up: Ulrika Zeuthenulrika@nullzeuthen.com

For more information please contact:  Sara Gebran  saragebran@nullyahoo.com  

www.public-e.dk 

 

DET DANSKE FILMINSTITUT søger to trainees til festivalarbejdet i afdelingen for Lancering & Salg fra sommeren 2009 til januar 2010.

DET DANSKE FILMINSTITUT søger to trainees til festivalarbejdet i afdelingen for Lancering & Salg fra sommeren 2009 til januar 2010.
 
I forbindelse med lanceringen af nye danske spillefilm tilbyder vi to ulønnede traineestillinger i hjertet af dansk film.
 
Vi kan tilbyde to stillinger, der giver indsigt i den danske filmbranche med varierende opgaver. Den primære funktion består i samarbejdet med de internationale filmfestivaler, og du kommer til at indgå i et team på fem personer. Jobbet kræver evne til at arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt. Du kommer ligeledes til at indgå i forskellige andre aktiviteter bl.a. deltagelse ved lanceringsmøder og vurdering af film der søger importstøtte. Du skal have gode engelskkundskaber og have kendskab til Excel.

Efter fuldendt praktikophold vil du have en grundig og bred forståelse af den samlede filmbranche, have praktiske erfaringer samt have oparbejdet et stort netværk.

Vi forventer at du er i praktik i ca. 6 måneder og kan deltage i et 2 ugers oplæringsforløb – gerne i løbet af juni eller juli måned.

Hvis dette har vakt din interesse vil vi blive glade for at modtage din ansøgning og dit cv som kan sendes til Christian Juhl Lemche på christianjl@nulldfi.dk. Yderligere spørgsmål kan ligeledes rettes hertil.

Ansøgningsfrist senest mandag d. 22/5, 2009.

Storbyen i litteraturen! Hjælp!

Hej!

Jeg skal netop til at skrive opgave om storbyen i litteraturen, og kunne godt bruge noget hjælp. Er der nogle der har nogle gode forslag til værker man kunne skrive om, eller litteratur der kunne være godt at læse? Nogen der måske endda har skrevet opgaver jeg må se? Jeg kunne rigtig godt bruge noget inspiration.

Det kunne være rigtig dejligt med noget hjælp, da jeg lige nu er ret meget på bar bund – har dog overvejet at tage udgangspunkt i Herman Bangs Stuk, da den jo er oplagt, og så måske sammenligne den med et værk fra en anden periode…men som sagt ved jeg det ikke helt endnu. Håber der er nogen der ka hjælpe. ALT har interesse. På forhånd tak!

Mvh Alanis Jacobsen. Email: alanisjacobsen@nullgmail.com