Skriv til AFART #27

DEADLINE ER 7. SEPTEMBER 2009.

Temaet er

“Hjem kære hjem – hjem og hjemlighed i kunst, teater, design, arkitektur og visuel kultur”

[bolig og biedermeier, dukkehjem og stilleben, feministisk kunst og nationalisme osv. osv….]

Som altid tager vi også imod spændende artikler, der ikke relaterer til temaet.

Kontakt: afartredaktion@nullyahoo.dk

Skriv til AFART #27

DEADLINE ER 7. SEPTEMBER 2009.

Temaet er

“Hjem kære hjem – hjem og hjemlighed i kunst, teater, design, arkitektur og visuel kultur”

[bolig og biedermeier, dukkehjem og stilleben, feministisk kunst og nationalisme osv. osv….]

Som altid tager vi også imod spændende artikler, der ikke relaterer til temaet.

Kontakt: afartredaktion@nullyahoo.dk

Butiks- skrankemedarbejder

Kunstmuseet Køge Skitsesamling søger en fast butiks-/skrankemedarbejder til ansættelse i museets skranke/museumsbutik med følgende opgaver:

– billetsalg

– receptionist/telefonpasning

– butikssalg fra museumsbutikken

– service og information om udstillinger mv.

Stillingens omfang kan tilrettelægges fleksibelt efter aftale med minimum 12 og maximum 20 timer uglt. Der skal påregnes hyppigt weekendarbejde.

Vi kan tilbyde et godt arbejdsklima i et levende kunstmuseum i spændende udvikling. Vi lægger vægt på interesse for kunst, design og kultur samt glæde ved service og kundekontakt. Vedlæg venligst CV og relevant dokumentation for erfaring.

Yderligere information fås hos butikschef Lene Renner på tlf. 56 67 60 20.

Ansøgning fremsendes senest mandag den 8. juni til Kunstmuseet Køge Skitsesamling, Nørregade 29, 4600 Køge.

Skriv til AFART #26

Deadline: 14. april 2009. Kontak:t afartredaktion@nullyahoo.dk.
Temaet er: KUNSTEN I BEGIVENHEDSKULTUREN.

Hvad er kunstens rolle i begivenhedskulturen? Forandres kunsten, når underholdningsindustriens kriterier om det spektakulære, det sjove og det nye vinder indpas i dens verden? Bliver kunsten mindre kunst af at være begivenhedspræget? Hvordan kan den begivenhedsprægede kunst musealiseres og bevares for eftertiden? Hvordan kan museerne tilpasse sig den nye situation under oplevelsesøkonomien, uden at give køb på den historiske viden?

AFART indkalder artikler og debatindlæg om begivenhedskulturen og dens påvirkning af kunsten.

Artiklens form er op til skribenten. Alt lige fra værkanalyser, interviews og reportager til essays og videnskabelige artikler er velkomne. Teoretiske, æstetiske, praktiske og analytiske vinkler er alle relevante.

Fænomenologi, kunst og teater…

SKRIV TIL AFART#25. Både teoretisk og æstetisk, i den kunstneriske praksis og som kunstvidenskabeligt analyseredskab har fænomenologien de senere år fået en stadig mere væsentlig placering i tilgangen til kunst, teater, performance og visuel kultur.

AFART søger skribenter, som vil stille skarpt på aspekter af dette omsiggribende forhold:

  • Er du bekendt med kunstnere eller værker, som er tæt knyttet til den fænomenologiske forståelse af mennesket og verden, og som du kan tænke dig at skrive om eller interviewe i denne sammenhæng?
  • Har du skrevet en større opgave, hvor du har brugt fænomenologi metodisk / som analytisk redskab i værkanalyse?
  • Ved du noget om fænomenologiens indflydelse på og forhold til æstetik og/eller kunst- og kulturteoretiske retninger (med relevans for AFARTs genstandsfelter)?

Deadline: 9. februar 2009

Kontakt: afartredaktion@nullyahoo.dk

Artikler uden for temaet er som altid velkomne.

SKRIV TIL AFART#24

Deadline: 7. november 08
Kontakt: afartredaktion@nullyahoo.dk
http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk/studiemiljeo/studieblade/

Bidrag inden for såvel som uden for temaet er velkomne.

Temaet er:

KUNSTEN AT BLIVE KUNSTNER
Uddannelsen af kunstnere har stor indflydelse på den danske kunst- og teaterscene. Hvad kræves der for at få adgang til teaterskolen og kunstakademierne? Hvilke kompetencer ønsker man at udvikle, og kan man overhovedet lære at være kunstner? Uddannelsen af kunstnere er i dag påvirket af mange faktorer – uddannelses- såvel som kulturpolitiske – men en mere grundlæggende idé om kunsterens rolle i samfundet er også afgørende.

Vil du være med i AFARTs redaktion?

AFART kan bruge redaktionsmedlemmer fra ALLE ÅRGANGE på teatervidenskab, kunsthistorie, visuel kultur og dans.
Er du fuld af gode idéer til et tidskrift om teater og kunst?
Har du en journalist i maven og kan lide at skrive?
Er du en kreativ illustrator?
Vil du gerne lære at lave layout på et professionelt program?
Har du en fetisch for korrekturlæsning?

Kan du sige ja til 1 eller flere af ovenstående spørgsmål så kom og hør mere til
REDAKTIONSMØDE
MANDAG 6. OKTOBER kl. 15
Lok. 21.4.26
(Kan du ikke komme, men er interesseret, så skriv til afartredaktion@nullyahoo.dk)
Der er et utal af muligheder for at engagere sig i AFART, og de kan alle tilpasses din interesse og tid. At være redaktionsmedlem i AFART giver dig god erfering og indsigt i tilrettelæggelsen af et tidsskrift med de mange aspekter, det rummer.
For mere INFO: http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk/studiemiljeo/studieblade/
Vi glæder os til at se jer!
Redaktionen på AFART

Hvad har du HØRT, SET, TÆNKT eller OPLEVET denne sommer?

SKRIV ET POSTKORT TIL AFART#23!
Deadline: 8. september

Hvis du har lyst til at skrive i sommerferien, så skriv et postkort til AFART. Postkortet består af en artikel i en hvilken som helst artikelform (interview, reportage, essay, læserbrev, omtale, anmeldelse osv. osv.). Artiklen skal fylde mellem 3.000 og 11.000 tegn inkl. mellemrum.

AFART udgives af kunsthistorie, visuel kultur, dans og teatervidenskab.
Det kan hentes gratis i/ved instituttets café eller downloades i pdf-format fra hjemmesiden, hvor du også kan læse meget mere om AFART. http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk/studiemiljeo/studieblade/

For yderligere spørgsmål, kontakt: afartredaktion@nullyahoo.dk