PhD-forsvar: Mellem tekst og teater

Laura Luise Schultz: Mellem tekst og teater.
Skuespillets rolle i Gertrude Steins performative æstetik

Tid: fredag d. 9. januar 2009, kl. 13.00 præcis. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis.
Sted: Det Humanistiske Fakultet – Auditorium 23.0.50 i Nye KUA

Bedømmelsesudvalget:
Institutleder, ph.d. Marianne Ping Huang (formand). Københavns Universitet
Lektor, mag.art. Erik Exe Christoffersen. Aarhus Universitet
Lektor, ph.d. Jesper Olsson. Stockholms Universitet
Leder af forsvarshandlingen: Lektor, mag.art. Stig Jarl. Københavns Universitet

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Kunst-og Kulturvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Karen Blixens Vej 1, 2300 København S.

Skriv et svar