Thomas Mann som agnostiker

Sognepræst Claus Oldenburg udfolder Thomas Manns store værk “Josef og hans brødre” og viser, hvordan både barnetro og voksenfornuft har en plads i Manns mægtige univers.

Thomas Manns ‘Josef og hans brødre’ er en monumental genopdigtning af vores kulturs grundhistorie, nemlig 1. mosebog, et grundlag, som vi er fælles om sammen med jøder og muslimer.

Mann vil udfolde den oprindelige og rimelig korte tekst på ca. 50 sider i ‘alle enkeltheder’. Og det blev til et stort fire-bindsværk. Foredraget vil søge at skitsere, hvad det er, Mann gør ved grundhistorien.

Mann vil med denne gendigtning simpelthen sende hele sin civilisation i kollektiv terapi, for at den kan forstå sine egne forudsætninger ? og hvordan gentagelsesmønstrene er oplagte. For Mann handler det om en rehabilitering af myten som både bevidsthedsform og som historiesyn.

Det kan lyde besværligt, men det er det egentlig ikke. Det er ret befriende. For både barnetroen og voksenfornuften kommer godt fra Manns psykoanalytiske bænk.

Torsdag den 6. september, kl. 20.00

Vartov. Farvergade 27, opgang H
1463 København K

Foredragsforeningen Studenterkredsen arrangerer en række foredrag inden for felter som teologi, filosofi, æstetik og politik. Vort håb med disse arrangementer er at kunne kombinere universitetets høje faglige niveau med højskoleforedragets nysgerrighed i forhold til livet og dets insisteren på livets væsentlige spørgsmål.