SKRIV TIL AFART#24

Deadline: 7. november 08
Kontakt: afartredaktion@nullyahoo.dk
http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk/studiemiljeo/studieblade/

Bidrag inden for såvel som uden for temaet er velkomne.

Temaet er:

KUNSTEN AT BLIVE KUNSTNER
Uddannelsen af kunstnere har stor indflydelse på den danske kunst- og teaterscene. Hvad kræves der for at få adgang til teaterskolen og kunstakademierne? Hvilke kompetencer ønsker man at udvikle, og kan man overhovedet lære at være kunstner? Uddannelsen af kunstnere er i dag påvirket af mange faktorer – uddannelses- såvel som kulturpolitiske – men en mere grundlæggende idé om kunsterens rolle i samfundet er også afgørende.

Vil du være med i AFARTs redaktion?

AFART kan bruge redaktionsmedlemmer fra ALLE ÅRGANGE på teatervidenskab, kunsthistorie, visuel kultur og dans.
Er du fuld af gode idéer til et tidskrift om teater og kunst?
Har du en journalist i maven og kan lide at skrive?
Er du en kreativ illustrator?
Vil du gerne lære at lave layout på et professionelt program?
Har du en fetisch for korrekturlæsning?

Kan du sige ja til 1 eller flere af ovenstående spørgsmål så kom og hør mere til
REDAKTIONSMØDE
MANDAG 6. OKTOBER kl. 15
Lok. 21.4.26
(Kan du ikke komme, men er interesseret, så skriv til afartredaktion@nullyahoo.dk)
Der er et utal af muligheder for at engagere sig i AFART, og de kan alle tilpasses din interesse og tid. At være redaktionsmedlem i AFART giver dig god erfering og indsigt i tilrettelæggelsen af et tidsskrift med de mange aspekter, det rummer.
For mere INFO: http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk/studiemiljeo/studieblade/
Vi glæder os til at se jer!
Redaktionen på AFART

Tilmeld dig dit studie på Absalon! Nu!

Man kan faktisk godt som studerende på IKK blive informeret om, hvad der sker på ens fag og på hele instituttet. Kommunikation fra instituttet til alle studerende på studierne, foregår gennem Absalon, som du finder inde på Punkt KU. For at tilmelde dig skal du finde dit studie på Absalon (søg efter fag) og tilmelde dig. Gør det hellere i går end i morgen:

Søg efter enten:

HUM-IKK-Dans
HUM-IKK-Kunst
HUM-IKK-Litvid (også for moderne kultur)
HUM-IKK-Musik
HUM-IKK-Teater

Alt efter hvad du studerer.

Trappe Tusind indkalder artikler!

TRAPPE TUSIND er det nye tidsskrift på Litteraturvidenskab – skrevet af, men ikke kun for studerende. Tidsskriftets første nummer udkommer til oktober og redaktionen opfordrer hermed det skrivende folk til at indsende artikler. Tidsskriftet vil blive solgt dels fra instituttets café og dels fra en række mindre boghandlere.

Tidsskriftets forankring er litteraturen, litteraturvidenskaben og det kulturkritiske perspektiv som dermed vil være de mest oplagte omdrejningspunkter for artikler og som udgør tidsskriftets perspektiv som sådan, men vi vil ikke på forhånd afvise noget der skulle placere sig andetsteds. Det der er afgørende er at perspektivet er selvstændigt og reflekterende, at artiklen er interessant at læse. Det gør således ingen forskel om man er førsteårsstuderende eller specialeskrivende: alle er velkomne til at skrive til os. Vores forestillinger om en artikel er fleksible: Normalomfanget er ca. 15000 tegn inkl. mellemrum. Men en artikel må også godt være kort og åben, og den kan tage form af en kvalificeret strøtanke, et diskussionsoplæg, et spørgsmål, en miniaturelæsning eller et enkelt motiv. Omvendt kan en artikel også være lang og omfattende, og fx bygge på en interessant opgave du har skrevet eller på dit eget private forskningsprojekt.

Man behøver ikke sende en helt færdig og finpudset artikel, gerne bare en idé eller en fyldig disposition fx. For alle artikler vi antager vil det nemlig gælde at der bliver sat en redaktør på, der giver konstruktiv kritik og er med i skriveprocessen i det omfang det giver mening.

Deadline er d. 1. august for tekster der ikke er færdige og d. 1. september for så godt som færdige tekster. Se i øvrigt Skrivevejledning.

Skriv til trappetusind@nullgmail.com

Kærligst,

Redaktionen

Hvad har du HØRT, SET, TÆNKT eller OPLEVET denne sommer?

SKRIV ET POSTKORT TIL AFART#23!
Deadline: 8. september

Hvis du har lyst til at skrive i sommerferien, så skriv et postkort til AFART. Postkortet består af en artikel i en hvilken som helst artikelform (interview, reportage, essay, læserbrev, omtale, anmeldelse osv. osv.). Artiklen skal fylde mellem 3.000 og 11.000 tegn inkl. mellemrum.

AFART udgives af kunsthistorie, visuel kultur, dans og teatervidenskab.
Det kan hentes gratis i/ved instituttets café eller downloades i pdf-format fra hjemmesiden, hvor du også kan læse meget mere om AFART. http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk/studiemiljeo/studieblade/

For yderligere spørgsmål, kontakt: afartredaktion@nullyahoo.dk

Forslag til efterårssemesterets kurser?

Hvornår kommer det Agamben-kursus vi alle går og længes efter? Eller hvad med hende Irigaray? Det er 40-året for 1968 i år – burde det ikke være rammen for et emnekursus? Eller hvad? Netop nu skal studienævnet på instituttet i gang med at planlægge (kandidatuddannelsernes) kursusudbud for efterårssemesteret – måske har de brug for inspiration fra studenterhæren? Send derfor allergernest forslag og idéer til: kizaja[snabel-a]gmail.com. Alternativt kan man dukke op til fællesfagrådsmødet d. 1. april (indkaldelse følger snarest) og aflevere sin idé dér. Tilbuddet om medbestemmelse gælder alle fag og skal være ovenstående e-mailadresse i hænde senest d. 21. april.