Trappe Tusind indkalder artikler!

TRAPPE TUSIND er det nye tidsskrift på Litteraturvidenskab – skrevet af, men ikke kun for studerende. Tidsskriftets første nummer udkommer til oktober og redaktionen opfordrer hermed det skrivende folk til at indsende artikler. Tidsskriftet vil blive solgt dels fra instituttets café og dels fra en række mindre boghandlere.

Tidsskriftets forankring er litteraturen, litteraturvidenskaben og det kulturkritiske perspektiv som dermed vil være de mest oplagte omdrejningspunkter for artikler og som udgør tidsskriftets perspektiv som sådan, men vi vil ikke på forhånd afvise noget der skulle placere sig andetsteds. Det der er afgørende er at perspektivet er selvstændigt og reflekterende, at artiklen er interessant at læse. Det gør således ingen forskel om man er førsteårsstuderende eller specialeskrivende: alle er velkomne til at skrive til os. Vores forestillinger om en artikel er fleksible: Normalomfanget er ca. 15000 tegn inkl. mellemrum. Men en artikel må også godt være kort og åben, og den kan tage form af en kvalificeret strøtanke, et diskussionsoplæg, et spørgsmål, en miniaturelæsning eller et enkelt motiv. Omvendt kan en artikel også være lang og omfattende, og fx bygge på en interessant opgave du har skrevet eller på dit eget private forskningsprojekt.

Man behøver ikke sende en helt færdig og finpudset artikel, gerne bare en idé eller en fyldig disposition fx. For alle artikler vi antager vil det nemlig gælde at der bliver sat en redaktør på, der giver konstruktiv kritik og er med i skriveprocessen i det omfang det giver mening.

Deadline er d. 1. august for tekster der ikke er færdige og d. 1. september for så godt som færdige tekster. Se i øvrigt Skrivevejledning.

Skriv til trappetusind@nullgmail.com

Kærligst,

Redaktionen

Skriv et svar