Stillingsopslag: Studentermedhjælp til Dansk Kunsthistoriker Forening

Er du organiseret, struktureret og servicemindet? Brænder du for kunst- og kulturhistorie, og har du interesse i at udvikle en mindre, faglig organisation til gavn for medlemmerne? Så er du måske vores nye studentermedhjælp!

Dansk Kunsthistoriker Forening har eksisteret siden 1979 og er en organisation for danske kunsthistorikere og andre, der arbejder professionelt med kunstkritik samt formidling og forskning inden for billedkunst, visuel kultur, design, arkitektur. Foreningen skaber debat, giver mulighed for netværksdannelse og afholder faglige arrangementer. Dansk Kunsthistoriker Forening tæller 480 medlemmer med en faglig og uddannelsesmæssig baggrund inden for kunsthistorie og studiet af visuelle og æstetiske udtryk, heriblandt med beskæftigelse på museer, kulturinstitutioner, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, gallerier og mange andre steder.

Dine opgaver

 • Regnskab
 • Medlemskontakt og -servicering
 • Vedligeholdelse af hjemmeside
 • Referat ved bestyrelsesmøder
 • Hjælp til planlægning og udførelse ved arrangementer i foreningen
 • Diverse udviklingstiltag i forhold til foreningen

Din profil

 • Du er kunsthistorie- eller kulturhistoriestuderende, gerne på grunduddannelsen
 • Det falder dig let at være organiseret og have styr på deadlines
 • Regnskab er noget du mestrer eller er klar til at lære
 • Du er imødekommende og har øje for andre menneskers behov
 • Du har nemt ved at kommunikere skriftligt
 • Du er fortrolig med IT generelt samt Office-pakken specifikt

Vi tilbyder

 • En fast stilling på 5 timer om ugen
 • Fleksible arbejdstider, fortrinsvist hjemmearbejde
 • Løn efter kvalifikation
 • Kontakt til et stort netværk af kunst- og kulturforskere

Deadline for ansøgninger 15. december 2021 kl 23.59. Samtaler forventes afholdt januar 2022 med ansættelsesstart primo februar.

Gå til Dansk Kunsthistoriker Forenings hjemmeside for at ansøge, klik hér.

Dansk Kunsthistoriker Forening arrangerer seminar:

Modernismer i Danmark 1900-1960 – forskning og formidling

Fredag 7. februar kl. 13-17 og lørdag 8. februar kl. 10-16 i Nationalmuseets biograf

Hvad sker der i dansk modernismeforskning?
Dansk modernisme repræsenterer en naturlig hovedstamme på en række kunstmuseer herhjemme, og ved siden af den danske guldalder er modernismen i høj grad med til at tegne billedet af, hvad dansk kunst er i en større offentlig bevidsthed. Mens der siden 1980’erne har været en omfattende forskning i guldalderen, er der først i de senere år opstået en fornyet interesse for at forske i modernismen og undersøge, hvad perioden rummer af tendenser, strømninger og kulturhistorie. Modernismen er nok det væsentligste kapitel i dansk kunsthistorie i det 20. århundrede, men de stærke faglige kompetencer inden for området, der findes omkring i landet, fungerer til dagligt meget spredt.

På den baggrund er der et naturligt behov for at samle museums- og fagfolk til et seminar, der aktualiserer den seneste forskning.

Vel mødt den 7.-8. februar 2014 på Nationalmuseet!

 Klik her for at komme til arrangementets hjemmeside
(http://www.kunsthistoriker.dk/?p=1633)

Oplæg

Karen Westphal Eriksen, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet
Modernismer i dansk efterkrigstid: Ole Sarvig som eksempel

Helle Brøns, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet, Statens Museum for Kunst og Museum Jorn
Maskulinitet, populærkultur og materialitet i Asger Jorns praksis

Sine Krogh, mag.art.
Romantik, modernisme og forvandling hos Oluf Høst

Jens Tang Kristensen, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og Sorø Kunstmuseum
Den danske konkretion og dens status. En lille diskussion af Linien II som avantgarde og efterkrigsmodernisme

Anne Gregersen, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og J.F. Willumsens Museum
Det usammenhængende kunstværk. J.F. Willumsens Det Store Relief

Anne Ring Petersen, ph.d., lektor ved Københavns Universitet
Strategisk provinsialisering af ’Modernismen’ – om Kobena Mercers Annotating Art’s Histories

Hanne Abildgaard, tidligere vicedirektør og forskningsleder, Arbejdermuseet
”Barbermaleren” John Christensen mellem modernisme og tradition

Liza Burmeister Kaaring, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og Statens Museum for Kunst
Mennesket som indhold fremfor form. Receptionen af Mennesket-udstillingerne i 1950’ernes anden halvdel

Inge Lise Mogensen Bech, ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet og Aros, Aarhus Kunstmuseum
Modernisme i kontekst

Sofie Regitze Kattrup, cand.mag. et cand.scient.pol., inspektør ved Johannes Larsen Museet
Johannes Larsen Museet: mellem modernisme og museumspraksis

Michael Kjær, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og Vejle Kunstmuseum
At begå sig uden et modernismebegreb

Detaljeret program for seminaret

Bemærk: Seminaret har et begrænset antal pladser og kræver tilmelding

Forplejning, garderobe og wi-fi
Lørdag serveres frokostbuffet i Nationalmuseets Restaurant Julian, ligesom der vil være kaffe og vand begge dage. Nationalmuseets garderobe har mindre, aflåsbare skabe. Overalt på museet er gratis wi-fi.

Pris for deltagelse i seminaret inkl. frokost
Medlemmer og studerende 99 kr.
Ikke-medlemmer 249 kr.

Rejsestipendier for studerende
Et begrænset antal rejsestipendier er tilgængelige for studerende bosiddende uden for hovedstadsområdet.

 


Dansk Kunsthistoriker Forening er en organisation for danske kunsthistorikere og andre, der arbejder professionelt med kunstkritik samt formidling og forskning inden for billedkunst, visuel kultur, design, arkitektur. Foreningen skaber debat, giver mulighed for netværksdannelse og afholder faglige arrangementer. Dansk Kunsthistoriker forening tæller mere end 300 medlemmer med en faglig og uddannelsesmæssig baggrund inden for kunsthistorie og studiet af visuelle og æstetiske udtryk, heriblandt med beskæftigelse på museer, kulturinstitutioner, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, gallerier og mange andre steder. Dansk Kunsthistoriker Forening har eksisteret siden 1979 og fejrer 35 års jubilæum i 2014.

Modernismer i Danmark 1900-1960, seminar 7.-8. februar 2014

dkf_logo_size_3

Sæt kryds i kalenderen!

Dansk Kunsthistoriker Forening arrangerer seminar:

Modernismer i Danmark 1900-1960 – forskning og formidling

Nationalmuseets biograf, fredag 7. februar kl. 13-17 og lørdag 8. februar kl. 10-16

Hvad sker der i dansk modernismeforskning?

Dansk modernisme repræsenterer en naturlig hovedstamme på en række kunstmuseer herhjemme, og ved siden af den danske guldalder er modernismen i høj grad med til at tegne billedet af, hvad dansk kunst er i en større offentlig bevidsthed. Mens der siden 1980’erne har været en omfattende forskning i guldalderen, er der først i de senere år opstået en fornyet interesse for at forske i modernismen og undersøge, hvad perioden rummer af tendenser, strømninger og kulturhistorie. Modernismen er nok det væsentligste kapitel i dansk kunsthistorie i det 20. århundrede, men de stærke faglige kompetencer inden for området, der findes omkring i landet, fungerer til dagligt meget spredt.

På den baggrund er der et naturligt behov for at samle museums- og fagfolk til et seminar, der aktualiserer den seneste forskning.

Vel mødt den 7.-8. februar 2014 på Nationalmuseet!

Bekræftede talere

Anne Ring Petersen, ph.d., lektor ved Københavns Universitet
Hanne Abildgaard, tidligere vicedirektør og forskningsleder, Arbejdermuseet
Helle Brøns, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet, Museum Jorn og Statens Museum for Kunst
Liza Burmeister Kaaring, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og Statens Museum for Kunst
Karen Westphal Eriksen, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet
Jens Tang Kristensen, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og Sorø Kunstmuseum
Inge Lise Mogensen Bech, ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet og Aros, Aarhus Kunstmuseum
Anne Gregersen, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og J.F. Willumsens Museum
Sofie Regitze Kattrup, cand.mag., inspektør ved Johannes Larsen Museet
Sine Krogh, mag.art.

Praktisk om seminaret

Deltagelse i seminaret er åbent for alle mod et mindre gebyr. Tilmelding er mulig fra uge 2, 2014 på foreningens hjemmeside www.kunsthistoriker.dk. Lørdag serveres frokost, ligesom der vil være kaffe og vand begge dage. Et begrænset antal rejsestipendier bliver tilgængelige for kunsthistoriestuderende bosiddende uden for hovedstadsområdet.

Spørgsmål henvendes til
Rasmus Kjærboe ved at klikke på dette link

 


Dansk Kunsthistoriker Forening er en organisation for danske kunsthistorikere og andre, der arbejder professionelt med kunstkritik samt formidling og forskning inden for billedkunst, visuel kultur, design, arkitektur. Foreningen skaber debat, giver mulighed for netværksdannelse og afholder faglige arrangementer. Dansk Kunsthistoriker forening tæller mere end 300 medlemmer med en faglig og uddannelsesmæssig baggrund inden for kunsthistorie og studiet af visuelle og æstetiske udtryk, heriblandt med beskæftigelse på museer, kulturinstitutioner, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, gallerier og mange andre steder. Dansk Kunsthistoriker Forening har eksisteret siden 1979 og fejrer 35 års jubilæum i 2014.