Modernismer i Danmark 1900-1960, seminar 7.-8. februar 2014

dkf_logo_size_3

Sæt kryds i kalenderen!

Dansk Kunsthistoriker Forening arrangerer seminar:

Modernismer i Danmark 1900-1960 – forskning og formidling

Nationalmuseets biograf, fredag 7. februar kl. 13-17 og lørdag 8. februar kl. 10-16

Hvad sker der i dansk modernismeforskning?

Dansk modernisme repræsenterer en naturlig hovedstamme på en række kunstmuseer herhjemme, og ved siden af den danske guldalder er modernismen i høj grad med til at tegne billedet af, hvad dansk kunst er i en større offentlig bevidsthed. Mens der siden 1980’erne har været en omfattende forskning i guldalderen, er der først i de senere år opstået en fornyet interesse for at forske i modernismen og undersøge, hvad perioden rummer af tendenser, strømninger og kulturhistorie. Modernismen er nok det væsentligste kapitel i dansk kunsthistorie i det 20. århundrede, men de stærke faglige kompetencer inden for området, der findes omkring i landet, fungerer til dagligt meget spredt.

På den baggrund er der et naturligt behov for at samle museums- og fagfolk til et seminar, der aktualiserer den seneste forskning.

Vel mødt den 7.-8. februar 2014 på Nationalmuseet!

Bekræftede talere

Anne Ring Petersen, ph.d., lektor ved Københavns Universitet
Hanne Abildgaard, tidligere vicedirektør og forskningsleder, Arbejdermuseet
Helle Brøns, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet, Museum Jorn og Statens Museum for Kunst
Liza Burmeister Kaaring, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og Statens Museum for Kunst
Karen Westphal Eriksen, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet
Jens Tang Kristensen, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og Sorø Kunstmuseum
Inge Lise Mogensen Bech, ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet og Aros, Aarhus Kunstmuseum
Anne Gregersen, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og J.F. Willumsens Museum
Sofie Regitze Kattrup, cand.mag., inspektør ved Johannes Larsen Museet
Sine Krogh, mag.art.

Praktisk om seminaret

Deltagelse i seminaret er åbent for alle mod et mindre gebyr. Tilmelding er mulig fra uge 2, 2014 på foreningens hjemmeside www.kunsthistoriker.dk. Lørdag serveres frokost, ligesom der vil være kaffe og vand begge dage. Et begrænset antal rejsestipendier bliver tilgængelige for kunsthistoriestuderende bosiddende uden for hovedstadsområdet.

Spørgsmål henvendes til
Rasmus Kjærboe ved at klikke på dette link

 


Dansk Kunsthistoriker Forening er en organisation for danske kunsthistorikere og andre, der arbejder professionelt med kunstkritik samt formidling og forskning inden for billedkunst, visuel kultur, design, arkitektur. Foreningen skaber debat, giver mulighed for netværksdannelse og afholder faglige arrangementer. Dansk Kunsthistoriker forening tæller mere end 300 medlemmer med en faglig og uddannelsesmæssig baggrund inden for kunsthistorie og studiet af visuelle og æstetiske udtryk, heriblandt med beskæftigelse på museer, kulturinstitutioner, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, gallerier og mange andre steder. Dansk Kunsthistoriker Forening har eksisteret siden 1979 og fejrer 35 års jubilæum i 2014.

Skriv et svar