Freelance-arbejde med transskribering

Hos Textservice søger vi en række studerende med flair for sprog til at transskribere. Kunne det være noget for dig?

OM JOBBET

At transskribere vil sige, at man nedskriver talen på en lydoptagelse, fx en optagelse af et interview. Arbejdsmængden vil variere. I nogle uger får man tilbudt arbejde 20 timer, i andre er det måske kun få timer. Så det kræver en vis fleksibilitet, men man kan altid sige nej til en opgave, hvis man ikke har tid.

Arbejdet skal udføres derhjemme, og man skal bruge sin egen computer. Man bestemmer selv, om man vil arbejde formiddag, eftermiddag, aften eller nat. Blot man afleverer udskrifterne til tiden.

Man honoreres ikke pr. time, man arbejder, men pr. lydtime, man transskriberer. Men de fleste kan tjene 100-150 kr./timen, og man skal ikke bruge tid på transport. Man arbejder jo hjemme fra.

OM DIG

Transskription er ikke svært, men det kræver, at man kan skrive sikkert og korrekt, og at man har en god sprogforståelse. Det er en fordel, hvis man er hurtig på tasterne. Men hvis man ikke af, er det selvfølgelig noget, man bliver, når man arbejder med transskribering.

OM TEXTSERVICE

Textservice er et tekstbureau med speciale i transskribering. Vi har en del freelancere tilknyttet, men har brug for flere.

Læs mere om Textservice på textservice.dk.

ANSØGNING & KONTAKT

Send en mail til Jan på mail@nulltextservice.dk. Skriv gerne et par ord om dig selv, men det væsentlige er egentligt, at du sætter ord på dine sproglige færdigheder.

Videnskabeligt opgavesprog

Hvad er godt sprog i akademiske opgaver?

Når du skal aflevere speciale eller andre store studieopgaver er det et krav, at du skriver korrekt.

Kravet til sprogets korrekthed defineres således (fra universitetsuddannelsernes Eksamensbekendtgørelse):

§ 26. Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, kandidatspeciale, masterprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne.

Derfor er det en god idé at læse grundig korrektur på dit speciale, inden det skal afleveres. Der er også mange studerende, der af deres vejleder direkte  opfordres til at søge hjælp til korekturen. Det gør de, fordi sproget betyder noget.

Hvis du ikke selv er i stand til at rette dit speciale igennem, er det helt lovligt at få hjælp til korrekturlæsningen, fx af en studiekammerat, et familiemedlem eller et professionelt korrekturbureau, fx. Opgavekorrektur.dk.

Hvad vil det sige at skrive videnskabeligt?

Men et korrekt og flydende sprog gør det ikke alene. Med i bedømmelsen af specialets sproglige aspekt indgår sprogets grad af videnskabelighed.

Videnskabeligt opgavesprog er kendetegnet ved at være videnskabeligt, klart og korrekt.

Videnskabeligt sprog

At sproget er videnskabeligt vil sige, at man kontinuerligt i bacheloropgaven eller specialet forklarer og begrunder brugen af fagområdets teorier, begreber og metoder. Man skal også beherske akademiske fremstillinsgformer som redegørelse, analyse, fortolkning, perspektivering, vurdering og diskussion, ligesom man skal være præcis i ordvalg og brugen af fagets begreber. Det fremmer læseforståelsen.

Klart sprog

Som studerende skal man også kunne forklare specialets struktur og sammenhæng. Herved viser man, at man kan skrive klart. Klarheden angår også sproglig konsekvens og konsistens, fx i ordvalg, citatteknik og brugen af forkortelser. Og det er naturligvis afgørende, at sproget er akademisk, for det højner klarheden. Og med akademisk menes ikke et svært og komplekst sprog, tværtimod. Det er en misforståelse, at godt opgavesprog er karakteriseret ved lange ord og sætninger.

Korrekt sprog

Slutteligt handler det om, at sproget skal være korrekt, jf. den citerede paragraf fra Eksamensbekendtgørelsen. Sprogets korrekthed angår stavning, bøjning, grammatik, tegnsætning, sammenskrivninger, brug af talemåder og faste vendinger mv.

Sprogets videnskabelighed, klarhed og korrekthed indgår altid i censors helhedsvurdering af opgaven – og dermed i karakterfastsættelsen.