Kunsthistorisk Aktion: Call Out #2

Kalder alle kunst- og arkitekturhistorikere:

Der mangler viden og handling om skulpturerne og arkitekturen fra Danmarks kolonialistiske fortid, vi omgiver os med. De er en del af den nutid, som vi skal ændre. Vi er formidlerne og vidensbærerne. Vi kan bruge vores kompetencer til at problematisere og destabilisere de gældende fortællinger og pege på de andre fortællinger, som skal synliggøres. Vi understøtter ikke kun én fortælling, men skaber plads til flere. Vi vil både pege på feministiske, antiracistiske og heteronormative problematikker i vores offentlige kunst.

Vi vil vise gennem handling, hvad der mangler politisk støtte til:

  • Vi skal gennem gåture og research kortlægge og arkivere, hvilke skulpturer og arkitektur der er relevant at problematisere i Danmark.
  • Vi skal kontekstualisere skulpturerne og arkitekturen bredt og nemt formidlende med dyb research.
  • Vi skal pege på, hvem der kunne rejses skulpturer af i stedet for.

Vi er ikke kunstnere, men vi er historikere. Passer din faglighed ind, eller har du en vigtig antiracistisk eller feministisk pointe, så duk også gerne op.

Duk op til vores møde nummer to:
Folkets Park
D. 10.8. 2020 kl. 19:00

Skriv et svar