DY PLAMBECK & MORTEN ANDENÆS i SAMTALE

FotoForum / Talk
– en samtale mellem forfatter Dy Plambeck og fotograf Morten Andenæs
modereret af kurator Jesper N. Jørgensen

Fredag den 21. august 2020 kl. 17 i Fotografisk Center

I forbindelse med finissage på udstillingen I Remind Me of You
af den norske fotograf og billedkunstner Morten Andenæs på Fotografisk Center (23.05 – 23.08.2020) afholdes et FotoForum; en kunstnersamtale, hvor Andenæs går i dialog med den danske forfatter Dy Plambeck.

Plambeck og Andenæs deler en optagethed af at beskrive ’hverdagen’ og de mellem-menneskelige relationer, der udspiller sig i dens genkendelige og unavngivne miljøer. Deres værker – tekster og billeder – antyder komplekse narrativer, der omhandler social identitet, oplevelse af inklusion og eksklusion samt vore familiære og sociale bånd. I begges arbejder spejles vore fantasier, længsler, skam og ensomhed i skildringer af stille og eksistentialistiske oplevelser af verden og i mødet mellem mennesker.

Der er noget uudtalt i både Plambecks og Andenæs værker; der er noget under overfladen – både bøger og billeder foregår tilsyneladende i det ydre rum, mens det indre liv tilbageholdes og lades åbent for fortolkning.

Samtalen vil italesætte hvordan Plambeck og Andenæs visualiserer og sprogliggør en filosofisk og psykologisk dialektik mellem det almene og det personlige, det reducerede og det eksplicitte, det sete og det egentlig betragtede, mellem fravær og tilstedeværelse.

Arrangementet afholdes i samarbejde med DJ:Fotograferne og Norges Ambassade i Danmark. Entré 50 kr. inkl. et glas vin. Gratis for medlemmer af Fotografisk Center og Dansk Journalistforbund. Halv pris for kunst- og kunsthistoriestuderende. Tilmelding: info@nullfotografiskcenter.dk eller 33930996

Vi ses i Staldgade 16, København V.

Læs den fulde beskrivelse af kunstnersamtalen ved at hente pdf’en i linket

Skriv et svar