FERNISERING PÅ OVERGADEN

Fredag d. 11. november kl 17-20

Kom forbi åbningen af udstillingen ’Spinning and Weaving’ af Ann Lislegaard samt ’REVISIT: SKJUL’ af Seimi Nørregaard.

12.11.16 – 08.01.17
Ann Lislegaard: Spinning and Weaving
Ann Lislegaards store nye soloudstilling tager udgangspunkt i ideer fra science fiction som en alternativ indgang til fortælling og sprog, kønsroller, identitet og de sociale og psykologiske strukturer, som vi forstår verden igennem. For Lislegaard er science fiction et laboratorium, hvor ideer kan afprøves, og hvor nye og alternative veje til vores kendte virkelighed kan opstå. På denne måde skaber kunstneren parallelle verdener funderet på omvendte hierarkier og præmisser, der er helt anderledes end hvad, vi normalt betragter som virkelighed. Udfoldet gennem installatoriske mikrouniverser formår Lislegaard bl.a. at blotlægge de normative strukturer, der ligger til grund for de konstruktioner, som vi kalder vores ’verdensbillede’.

12.11.16 – 08.01.17
REVISIT: Seimi Nørregaard: Skjul
Med udstillingsformatet REVISIT dykker Overgaden ned i vigtige og toneangivende udstillinger i husets egen historik. Som markering af tiåret for udstillingen ’Væggene har ører’ har Overgaden inviteret Seimi Nørregaard til på ny at skabe en performanceinstallation til Overgadens første sal.
Seimi Nørregaard arbejder i krydsfeltet mellem performance, poesi og installation, og skaber med sine performanceinstallationer “rumlige digte”, der både lokker og udfordrer den besøgende til interaktion. Med udstillingen SKJUL undersøger Nørregaard det familiære på godt og ondt i en sanselig performanceinstallation, der i sin vekslen mellem det genkendelige og poesiens abstraktion, skaber et åbent rum, hvor den besøgende gennem egne associationer anspores til at digte med.

Link til eventet her.

Skriv et svar