Dialogmøde om religion

Coexist

Kom og vær med til en oplysende aften! liT.house inviterer til dialogmøde om religion

Vi stiller skarpt på at formidle hvad der forener og hvad der skiller de tre store religioner repræsenteret i Danmark: kristendom, jødedom og islan. Det gør vi ved det personlige vidnesbyrd om hvordan hver enkelt af de inviterede lever med og udvirker sin religion.

Der er således ikke tale om en debat, hvor man skal forsvare sin religion set i lyset af andres, for dette arrangement vil nærmere være et for forsøg på at oplyse og informere om de tre religioner.

Man vil få mulighed for at høre hvordan de forskellige religioner forholder sig til hinanden og til den verden de eksisterer i. Hvad der er af ligheder og forskelle og hvad disse betyder for religionen. Arrangementet skulle meget gerne give et frirum til at snakke frit om sin religion uden at skulle forsvare dens eksistens.

Panelet består af overrabiner Jair Melchior, studenterpræst Inger Lundager, og imam Naveed Baig. Professor Margit Warburg er aftenens ordstyrer.

Arrangementet foregår fra kl. 16:00 – 17:30, torsdag d. 8. oktober, på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Njalsgade 112, 2300 København S.

Skriv et svar