PLANLOV, BORGERE, DEMOKRATI – VERDENS BEDSTE PLANLOV IGEN!

Der har de seneste måneder været en livlig debat om Planloven. Anført af en række jyske borgmestre har loven bl.a. været under beskydning for at begrænse mulighederne for vækst og for at bidrage til en udvikling hvor mere og flere centraliseres omkring de større byer.

Ofte fortaber debatten sig i diskussion af teknikaliteter, hellige køer og et ensidigt fokus på økonomisk vækst. Det er naturligvis ikke uvæsentlige emner at diskutere, men debatten bør akkompagneres af en langt mere grundlæggende debat om hvad vi vil med vores byer og land og hvilken planlægning der skal til for at nå dertil.

Vi mener at fundamentet for god planlægning er et velfungerende demokrati. Et engagerende demokrati, under konstant udvikling, og som ikke bare klares ved en stemmeboks hvert fjerde år eller gennem en otte ugers høringsperiode. Derfor inviterer vi til en levende og anerledes debat af hvordan vi gearer vores plansystem og -lovgivning til de ændrede grundvilkår, den teknologiske udvikling og en større tværfaglighed – således at vi fortsat kan prale af at have verdens bedste og mest demokratiske planlovgivning.

DAGENS PROGRAM:

  • Debat om de dilemmaer, potentialer og udfordringer der opstår når borgere inviteres til samarbejde og dialog
  • Belyse de færdigheder og kompetencer der fremmer konstruktive borgerdialoger
  • Walk the talk hvor nye interaktive inddragelsesmetoder testes
  • Dialog på tværs af yngre og ældre forvaltere/planlæggere der arbejder med byens rum og sociale relationer (bla. Netværk for yngre planlæggere (NYP) og Foreningen for byplanlæggere (FAB))

NB: Tilmeldingsfrist 26.05.2015

Læs mere og tilmeld dig:
http://www.dac.dk/da/service-sider/kalender/2015/juni/planlov-borgere-demokrati—verdens-bedste-planlov-igen/

Skriv et svar