Teatergrad søger to engagerede kommunikatører til job med løntilskud eller i praktik

Teatergrad – Københavns nye byrumsteater ­– blev skabt i sommeren 2014 og har siden da været i hastig udvikling. Vores ambitioner er store, vores aktivitetsniveau er enormt, og vores lyst til at skabe en dynamisk og nyskabende kulturvirksomhed er sprudlende, men ressourcerne ikke tilstrækkelige. Derfor søger vi nu to kommunikationsmedarbejdere til at hjælpe os:

1) kommunikatør med fokus på sociale medier og opsøgende publikumskontakt
2) kommunikatør i rollen som koordinator af aktiviteter under CPH Stage og andre lignende events samt opsøgende publikumskontakt

For begge stillinger gælder det, at du både kan arbejde selvstændigt og er en god holdspiller.

Arbejdsopgaver: sociale medier og opsøgende publikumskontakt

  • Udarbejde og implementere strategi for Teatergrad på sociale platforme og andre digitale medier, herunder også skabe indhold til nyhedsbrev, opdatere hjemmeside mm.
  • Udbygge teatergrads publikumsnetværk; personlige møder, telefoniske samtaler og mailkorrespondance mv.
  • Opbygning af ”gymnasiegruppe”
  • Løsning af løbende kommunikationsopgaver og praktiske opgaver

Arbejdsopgaver: koordinator af aktiviteter under CPH Stage og events

  • Være koordinator mellem CPH Stage og Teatergrad samt koordinere hele Teatergrads deltagelse i CPH Stage. Herunder kontakt til gæstespil.
  • Varetage kommunikationen mellem alle interessenter under CPH Stage og sikre Teatergrads lokale synlighed.
  • Opsøgende publikumskontakt.
  • Planlægge og koordinere fremtidige festivalaktiviteter, herunder bl.a. Golden Days, vores børneteaterrepertoire, gadeteaterfestval mm.
  • Opbygning af ”gymnasiegruppe”
  • Løsning af løbende kommunikationsopgaver og praktiske opgaver

For begge stillinger gælder det, at du er en ildsjæl, der brænder for kulturformidling og de gode historier på skrift og i tale. Du har lyst til at skabe kontakt til og være i kontakt med mange mennesker. Du er systematisk, idérig, kan overholde deadlines og formår at komme ned i detaljen uden at miste overblikket. Du er ikke bange for en omskiftelig arbejdsdag, hvor du pludselig skal noget helt andet end du har planlagt, hvor tingene skal gå hurtigt eller opgaver af praktisk karakter skal løses.

Til gengæld kan vi love dig, at du bliver del af et teater i rivende udvikling. I 2014 modtog vi ”Teaterjournalisternes initiativpris”, og vores ambition er at blive sekretariat for al byrumsteater i København. Teatergrad er skabt af de to selvstændige teatre danskdansk og det Flydende Teater. Sammen har de den erklærede mission at sætte handling bag alle skåltalerne om ”outreach”, ”publikumsudvikling”, ”aktualitet” mm. På Teatergrad gør vi noget ved det! Vi arbejder med hele København som vores scene, og vi undersøger nye publikumsinddragende teaterformater. Vi tilbyder dig at være med til at skabe morgendagens teaterformer uden for de traditionelle scener.

Skriv en kortfattet motiveret ansøgning til janne@nullteatergrad.dk. Skriv, hvilken stilling du søger.
Ansøgningsfrist 20. april. Vi indkalder til samtale i uge 17/18. Tiltrædelse snarest muligt.

Print

 

 

Skriv et svar