Søndagstur: Havnetur i Sydhavn

­

Havnetur-billede

Tag med om bord, og hør om havnens byområder, broer og diskussioner. Turen begynder med en afstikker mod nord bag om operaen, for så at fortsætte mod syd ned til Sluseholmen og Teglholmen i Sydhavnen.

­

Søndagstur: Havnetur i Sydhavn – Dansk Arkitektur Center

//

Københavns Havn er i konstant udvikling. Boligbyggerier skyder op, nye helhedsplaner ser dagens lys og nye byrum skaber forbindelse til havnen. Havnen er et af københavnernes foretrukne byrum. I båd, på cykel langs kajen eller i et af havnens havnebade.

Tag med på søndagstur og få et øjebliksbillede af havnen. Vi sejler forbi Krøyers Plads, hvor de grønne tage tydeligt ses fra havnesiden, vi skal høre om situationen lige nu på Papirøen, på Kvæsthusprojektet og hvad er status på Bryghusprojektet? Vi fortsætter mod syd, hvor Enghave Brygge har fået en lokalplan, der foreskriver boligbebyggelse og en promenade langs havnefronten på opfordring fra naboer og organisationer. Derefter begiver vi os videre mod Teglholmen, hvor åbningen af Sydhavns Skole snart er en realitet.
Fokus på Sydhavnen er yderligere blevet skærpet af beslutningen om at udvide metronettet til Sydhavnen, der vil knytte kvarteret til resten af byen.

Vi sejler tilbage mod inderhavnen, tæt på Havnevigens nye boligbebyggelse og Cirkelbroen, ved udløbet af Christianshavns Kanal, hvor byggeriet af broen igen begynder at røre på sig.

Københavns Havn. Byens dynamiske, omdiskuterede og centrale byrum.

NB: Båden er delvis overdækket.

­

Datoer for arrangementet: 5/4, 26/4, 17/5, 7/6, 28/6, 19/7, 9/8, 30/8, 20/9

>> Tilmeld dig her

Skriv et svar