Fernisering // FUGAX

Gun Gordillo, Atelier

Torsdag den 15. januar kl.16.00

Fra 16. januar – 28. februar 2015 viser Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel udstillingen ’FUGAX’ med værker af den svensk/danske kunstner Gun Gordillo.

Gun Gordillo bryder med konventionerne, hun maler med hvidt og tegner med lys i en helt særegen rumlig form, hvorfor hun gennem flere årtier har været et anerkendt navn på den internationale kunstscene.

Gordillo har i mere end 40 år arbejdet med lys som sit primære materiale og har gennem sin kunst forvandlet det konventionelle neonlys til et billedredskab af poetisk og nærmest metafysisk karakter.
Hos Gordillo finder lysets lethed og flygtighed sit modspil i andre materialer og hendes værker bliver således spændingsfelter vekslende mellem bevægelse og stilstand, fravær og nærvær, det synlige og usynlige, skrøbelighed og tyngde.
Herved står Gun Gordillo i arv til den kinetiske avantgardekunst fra 1950erne, som hun da også, qua sin tilknytning til det legendariske Galerie Denise René i Paris, har et helt specielt forhold til.

På udstillingen hos Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel præsenteres nye og ældre værker og herudover inviteres publikum ”bag facaden”, da en væg med skitser og modeller fra Gordillos atelier genskabes i et af Museumsbygningens rum.

I forbindelse med udstillingen udgives et katalog. Kataloget er støttet af Etatsråd Georg Bestle og Hustru’s mindelegat.

Facebook

Skriv et svar