Omvisning

Søndag d. 18. maj, kl. 15-16

Overgaden inviterer til omvisning i de aktuelle udstillinger i selskab med kunstfaglig medarbejder Nina Wöhlk. Efterfølgende serverer vi kaffe og kage.

GUIDED TOUR

Sunday 18 May 3-4pm

Overgaden invites you to a guided tour of the current exhibitions in the company of Nina Wöhlk, a member of Overgaden’s curatorial staff. Afterwards we serve coffee and cake. The event will be in Danish.1975209_669900513071854_829890041_n

KONCERT // Volto og Jamie Allen’s circuitMusic

I forbindelse med Astrid Myntekærs udstilling har kunstneren Jens Ulrik Jørgensen arrangeret en koncertaften med Volto og Jamie Allen’s circuitMusic, som denne aften vil få lyd og lys til at smelte sammen i et auditivt og visuelt støjunivers.

Concert // Volto and Jamie Allen’s circuitMusic

On occasion of Astrid Myntekær’s exhibition the artist Jens Ulrik Jørgensen has organised a concert with Volto and Jamie Allen’s circuitMusic who in turn will make sound and light merge into an auditory and visual universe of noise.

WORKSHOP // Lav dit eget ‘Dream Wheel’

Lørdag d. 12. april kl. 13-17

To centrale elementer i udstillingen Orgone er laserlys og knust glas, der mekanisk drejer rundt og skaber en symfoni af skyggevirkninger. På denne workshop kan man komme helt tæt på Astrid Myntekærs kunstnerisk praksis og arbejde med lys, når hun inviterer publikum til at lave deres eget ‘Dream Wheel’. Der er plads til 15 personer, og tilmelding er derfor nødvendig senest fredag d. 4. april: tg@nullovergaden.org. Pladserne uddeles efter først-til-mølle-princippet. Det er som altid gratis at deltage, men medbring venligst 50 kr. til dækning af materialeudgifter.

WORKSHOP // Make your own ‘Dream Wheel’, Saturday  April 12 1-5pm

Two key elements of the exhibition Orgone are lasers and broken glass, mechanically turning and creating a symphony of shadow effects. During this workshop you can gain a unique insight into Astrid Myntekær’s artistic practice and work with light, when she invites the audience to make their own ‘Dream Wheel’. The workshop is limited to 15 attendees and it is therefore required to sign up no later than April 4: tg@nullovergaden.org. Registration will be dealt with on a first come, first served basis. Participation is as always free, but please bring 50 DKK to cover material costs.

Overgaden // Fernisering

Overgaden byder velkommen til åbningen af udstillingerne ‘Apophenia Cloud Travel Apparatus’ af Jacob Tækker og ‘Orgone’ af Astrid Myntekær.

Jacob Tækker: Apophenia Cloud Travel Apparatus
29.03.2014 – 18.05.2014

Tilværelsens absurditet og kontroltab er genkommende temaer i Jacob Tækkers (f. 1977) computerbaserede værker, der kombinerer video, performance og installation. På denne udstilling omdannes Overgadens rum til ramme for et projiceret surreelt landskab, der skifter betydning, udseende og stemning, alt efter hvor man oplever det fra. Iklædt en specialdesignet hjelm, der både udgør en projektionsskærm og begrænser ens udsyn, må man bevæge sig rundt i værket som en opdagelsesrejsende for at stykke de enkelte scenerier sammen til en større fortælling, som ikke lader sig aflæse entydigt og derfor afhænger af den enkeltes egne associationer og indlevelsesevne. Med udstillingen peger Tækker på, at verden ikke nødvendigvis hænger sådan sammen, som vi forestiller os det, men er under konstant tilblivelse, som vi navigerer i den. Installationens lydside er skabt i samarbejde med komponist Anders Monrad.

Astrid Myntekær: Orgone
29.03.2014 – 18.05.2014

På denne soloudstilling sætter Astrid Myntekær fokus på den menneskelige sensibilitet fremkaldt gennem fænomener som energi, elektricitet og magnetisme. I mørket mødes publikum af en højspændt konstruktion bestående af kobberrør og selvbyggede lysmaskiner, en hybrid mellem laboratoriet og natklubben, der på samme tid skaber en atmosfære af noget fremmedartet og intimt. I dette intense univers af lys og kobber præsenteres en række skulpturelle objekter og meditationsredskaber, der blandt andet er inspireret af den østrigske psykoanalytiker og seksualreformator Wilhelm Reichs (1897-1957) teorier om en universel livsenergi – den såkaldte orgonenergi. Side om side hermed får elektromagneter væsker i grønne glasbeholdere til at pulsere og kaste skygger, alt imens mødet mellem metal og elektricitet får installationen til at gnistere. Med installationen, der trækker på elementer fra så forskellige verdner som den emotionelle og den teknologiske, skaber Myntekær et æterisk, skulpturelt rum, der åbner op for en udforskning af forholdet mellem krop og psyke.

—————————————————

OPENING //
Friday 28 March 5-8pm Overgaden invites you to the opening of the exhibitions ‘Apophenia Cloud Travel Apparatus’ by Jacob Tækker and ‘Orgone’ by Astrid Myntekær.

Jacob Tækker: Apophenia Cloud Travel Apparatus
29.03.2014 – 18.05.2014

The absurdity of existence and loss of control are recurring themes in Jacob Tækker’s (b. 1977) computer-based works that combine video, performance and installation. In this exhibition Overgaden’s space is transformed into a framework for a projected surreal landscape that changes meaning, look and feel depending on from where you see it. Wearing a specially designed helmet that both constitutes a projection screen and limits one’s vision, the audience must move around in the work as an explorer to piece together the individual scenes into a larger narrative, which can not be read clearly and therefore depends on one’s own associations and ability to empathise. With the exhibition Tækker points out that the world is not as fixed as we often imagine it, but is constantly in creation, as we navigate in it.The soundtrack for the installation is created in collaboration with composer Anders Monrad.

Astrid Myntekær: Orgone
29.03.2014 – 18.05.2014

In the exhibition Orgone Astrid Myntekær (b. 1985) presents a new installation that focuses on human perception through phenomena such as energy, radiation, electricity and magnetism. Out of pipes and wire mesh in copper she builds a condensed spatial sequence of movable walls and chambers illuminated by self-built light machines. Around this scenography of light and copper a series of objects, inspired by meditation tools, is displayed along with green glass containers with pulsating magnetic fluids. Based on both high technology and the paranormal Myntekær creates an ethereal, sculptural space, exploring the relationship between sensory perception and psyche.