A Feast Is…

Onsdag den 26. juni kl. 17 er der reception for publikationen A Feast Is… redigeret af Ida Marie Hede, Ursula Nistrup og Trine Friis Sørensen på Bar Ræv, Rantzausgade 44 i København. Alle er meget velkomne!

Til receptionen sælger vi bogen til blot 100 kr. Den vil herefter kunne købes i en række danske og internationale boghandlere.

A Feast Is… rummer bidrag fra 26 kunstnere, kuratorer, forfattere, kunsthistorikere og akademikere. Alle bidragsyderne forholder sig på idiosynkratisk vis til spørgsmål om, hvordan kunstneriske og kreative processer finder sted, og reflekterer over, hvordan vi på alternative eller eksperimenterende måder kan producere viden.

Bidragsyderne er:

Aeron Bergman, Asl? Çavu?o?lu, Alejandra Salinas, Cecilia Aldarondo, David Bell, David Shrigley, Francesco Pedraglio, Harald Voetman, Ida Marie Hede, Jacob Dahl Jürgensen, Jeuno JE Kim, Jacob Lillemose, James Wilkes, Lene Asp, Linus Elmes, Lina Selander, Media Farzin, Mathias Kristersson, Mathias Kryger, Mikko Kuorinki, Miranda Trimmier, Nikolaj Recke, Paolo Plotegher, Sidsel Nelund, Trine Friis Sørensen og Ursula Nistrup.

Bidragene er ordnet alfabetisk, og hvert tekst- og billedbidrag så vidt muligt trykt i den form, som det blev fremsendt i – som en form for ready-made eller faksimile.

Design: Officin og Jacob Darfelt
Sprog: English
Tryk: Officin: Riso V8000 og Vingaards Officin: Heidelberg cylinderpresse (cover)
Indbinding: Vester Kopi
Oplag: 500
Softcover, 115 sider

Publikationen er støttet af Kunstrådets Billedkunstudvalg, Kunstrådets Litteraturudvalg, Nordisk Kulturfond og LARM Audio Research Project.

Skriv et svar