Lundbye og Kierkegaard på Nivaagaards Malerisamling

Længsel, Lundbye og kierkegaard

Lundbye er først og fremmest det danske landskabs maler. Betagelsen af hans landskaber og naturstudier har holdt sig i over hundrede år, og det er i høj grad gennem hans briller, man senere har set og defineret det danske landskab. Lundbye døde, før han blev tredive, men efterlod sig et livsværk af malerier, tegninger og optegnelser.

Lundbye var en af Guldalderens mest reflekterede og læsende kunstnere og var meget optaget af Kierkegaards eksistenstænkning. Filosoffen formåede at sætte ord på nogle af de følelser, som Lundbye gik og tumlede med. Kierkegaard skrev om begreber som fortvivlelse og tro og ramte lige ned i et ungt og yderst sansende kunstnersind. Ikke mindst Længslen havde de to til fælles De var begge i perioder belastet af tungsind og af længsel efter både det evige og den jordiske lykke.

I kraft af righoldige dagbogsoptegnelser og breve findes der et stort kildemateriale til Lundbyes mange refleksioner. I anledning af 200-året for Søren Kierkegaards fødsel undersøger udstillingen, hvilke dele af Kierkegaards forfatterskab, der inspirerede Lundbye i særlig grad, og om der er en sammenhæng mellem længslen mod det åndelige og måden, hvorpå Lundbye udtrykte sig som kunstner.

Udstillingen, som bygger på et samarbejde mellem Ribe Kunstmuseum, Skovgaard Museet, Nivaagaards Malerisamling og Søren Kierkegaard Forskningscenteret, viser Lundbyes malerier, tegninger, breve og dagbøger sammen med Kierkegaards manuskripter i førstetryk.

Udstillingsperiode: 2.juni – 1.september

For yderligere information om arrangementer i forbindelse med udstillingen se www.nivaagaard.dk

Skriv et svar