Referat fra Kunsthistories fagrådsmøde d. 29. november 2012

Til stede: Martin, Cæcilie, Laura, Anna, Dea, Ida og Karen.

1. Godkendelse af referat

Godkendes ved næste møde. Referatet emailes til deltagerne på mødet.

2. Valg af referent

Karen

3. Nyt fra Studienævnet

  • Design tilvalg er ændret i studieordningen, men denne nye ændrede version, skal formodetnlig laves om. Årsag: Problematisk at den er udformet af kun én underviser og der bør være mere, der relaterer sig til kunsthistorie.
  • Nye regler vedr. ”frist-overskridelser”  v. skriftlige afleveringer pga. sygdom: Der kommer formodentlig kortere aflevreingsfrist, og måske vil udsættelsen afhænge af sygdommen. Fagrådet undrer sig over,  hvis opgave det er at vurdere, hvor syg den studerende er?
  • Michael Eigtved (studieleder/teatervidenskab) har forslået en ny struktur vedr. opdeling af faglederrollen på instituttet. Faglederen på de enkelte fag på IKK har for mange opgaver, disse skal deles med en uddannelseskoordinator, så fagleder har bedre tid til undervisning. Man ønsker fra ledelsen at én person har styr på alt ang. eksamen på hvert fag. En ”neutral” person skal tage sig af opgaverne ang. eksamenstider, censorer osv. Fagrådet spørger; Er det nye system mere demokratisk? Hvordan får fagudvalget (og derved også fagrådet) indflydelse? Skal den samme koordinatorf.eks.  med til alle  fagudvalgs- og studienævnsmøder?

4. Nyt fra fagudvalget

  • Uddannelseskoordinatorens rolle blev diskuteret. Der var bekymring omkring fordelingen af opgaver og samarbejdet mellem formand for fagudvalget samt uddannelseskoordinatoren. Der var ikke meget tillid til, at det vil gøre dagligdagen bedre. Desuden bekymring ift at uddannelseskoordinator skal udpeges mellem de fastansatte undervisere – måske var der større fordel ved, at det blev en administrativ medarbejder.
  • Evalueringer: de studerende udfylder ikke de elektroniske skemaer. Svarprocent på nogle fag er helt nede omkring 10 procent. Hvordan får man de studerende til at udfylde dem? Fagrådet mener: Underviseren skal understrege vigtigheden over for de studerende. Tutorerne kunne understrege vigtigheden – både ved studiestart og ved et ekstra besøg, når det er evalueringstid. Fungerer det bedre med evalueringer på papir? Fagrådet oplever, at mange studerende har holdninger til deres undervisning og fag, men at de færreste engagerer sig i at ændre tingene.

5. Evt.

  • En økonomiansvarlig til fagrådets pengekasse skal findes. Her er bl.a. pengene til artist talks og kaffe til møderne. Anna Vestergaard Jørgensen vælges enstemmigt som økonomiansvarlig.
  • Studiemiljøpuljen kan evt. søges.
  • Prisopgaver: Hvorfor er det ikke muligt at skrive en prisopgave inden for det kunsthistoriske felt? Martin spørger fagudvalget, om de ved det.
  • Kursus om venetiansk renæssance på kandidaten er et godt kursus. Marina Vidas er en god underviser, og de studerende på kurset kunne rigtig godt tænke sig, at få hende fastansat.
  • Der er ikke officielt blevet valgt en studienævnsrepræsentant for kunsthistorie. Studienævnet skal derfor udpege en kunsthistoriestuderende, Cæcilie ønsker at fortsætte som studienævnsrepræsentant og Laura som suppleant. Fagrådet bakker op om at de kan få lov at fortsætte. Mia Mathiasson ønsker at fortsætte som 2. Suppleant i SN, når hun vender hjem fra studieophold til januar. Fagrådet bakker ligeledes op om dette. Det bør nævnes, at fagrådet ikke kender til andre kunsthistoriestuderende, der ønsker at indgå i SN.

Næste møde: aftales senere.

 

Skriv et svar