Nikolaj Kunsthal søge PR- og kuratorpraktikant

Er du færdig med din grunduddannelse, og har du lyst på at bruge din sommer på at prøve kræfter med samtidskunsten og dens publikum?

Nikolaj Kunsthal søger en praktikant, der har lyst til at arbejde med PR samt kuratoriske opgaver. Praktiktanten vil være særligt tilknyttet to udstillinger i Nikolaj Kunsthal: AFGANG 2012 – Kunstakademiets  årlige afgangsudstilling samt Copenhagen Art Festival – Københavns nye store festival for samtidskunst skabt i et samarbejde mellem de fem kunsthaller.

Som praktikant vil du indgå i en dagligdag, hvor der er plads til at arbejde selvstændigt og tænke kreativt. Stillingen ønskes besat så hurtigt som muligt og praktikperioden vil vare frem til september. Da arbejdet med udstillingerne også finder sted i juni og juli, skal praktikanten have lyst til at bruge noget af sin sommerferie på arbejdet i Nikolaj Kunsthal.

I praktikantforløbet kan vi tilbyde involvering i følgende opgaver:

PR
– Presseassistance: udarbejdelse, udførelse og opfølgning af den enkelte udstilling og dennes specifikke og generelle målgrupper.
– Opdatering af sociale medier.
– Hjemmeside: opdatering, vedligeholdelse og videreudvikling.
– Formidling til publikum om Nikolaj Kunsthal generelt og om de enkelte udstillinger gennem foldere, skiltning, brochurer eller andre gode ideer.

Udstillingsarbejde
– Research til kommende udstillinger.
– Tilrettelæggelse: møder med kunstnere, kuratorer, kunstinstitutioner, katalogforfattere, grafikere m.fl.
– Assistance under opsætning af udstilling.
– Åbning og afvikling: udstillingens præsentation og modtagelse.
– Arrangementsafdeling: vedligeholdelse og videreudvikling.

Hvad forventer vi:
Vi forventer, at du kan arbejde disciplineret og målrettet, og at du er en god researcher og kommunikator med gode skriveegenskaber. Vi ser desuden gerne, at du har interesse i og flair for at fotografere.

Vi modtager skriftlige ansøgninger fra alle relevante studieretninger med angivelse af studieretning, tilvalg, særlige interesseområder og kompetencer m.m.

Ansøgningsfrist: 11. maj 2012 kl. 12
Vi indkalder til samtale i uge 20
Send din ansøgning samt eksamensbeviser pr. mail til cg@nullnikolajkunsthal.dk

Nikolaj kan desværre ikke afse lønudgifter i forbindelse med praktikforløb.

Nikolaj Kunsthal er Københavns Kommunes udstillingssted for samtidskunst beliggende i den tidligere Nikolaj Kirke på Nikolaj Plads i centrum af København. Der vises 5-7 danske og internationale udstillinger årligt, der giver publikum mulighed for at stifte bekendtskab med hovedsagelig eksperimenterende og nyskabende kunst. I Nikolaj Kunsthal foregår desuden koncert-, performance-, og foredragsaktiviteter, oftest i relation til udstillingerne.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Skriv et svar