FOREDRAG: GOETHES FÆNOMENOLOGI – TORSDAG D. 1. MARTS KL. 17 PÅ OVERGADEN

I forbindelse med udstillingen The Voice of Things har Ebbe Stub Wittrup inviteret Henrik Boëtius, lektor ved Laboratoriet for Farve på Det Kgl. Danske Kunstakademi, til at holde et foredrag. Foredraget vil tage afsæt i Goethes dannelsesbegreb, der bygger på, at vores iagttagelse af omverdenens fænomener danner det optimale grundlag for vores forståelse af dem.

Goethe er repræsentant for en unik sammenkædning af videnskab og kunst, og hans videnskabelige metode er baseret på en praksis, som senere skulle dukke op som filosofi i Husserls fænomenologi. Henrik Boëtius vil eksemplificere denne praksisform med en gennemgang af Goethes optiske eksperimenter, som indgår i hans farvelære fra 1810.

Tid: Torsdag d. 1. marts kl. 17-18.30
Sted: Overgaden Institut for Samtidskunst, Overgaden Neden Vandet, 1414 København K
Gratis entré
For yderligere information se: www.overgaden.org

Skriv et svar