Den Kongelige Kobberstiksamling på Statens Museum for Kunst

Vi søger en studentermedarbejder til Kobberstiksamlingen, som er en del af Samlings- og Forskningsafdelingen.

 

Den Kongelige Kobberstiksamling rummer over 240.000 værker: tegninger, akvareller, raderinger, kobberstik, træsnit, litografiske værker og andre former for kunst på papir. Kobberstiksamlingen spænder vidt fra dansk og international kunst, skabt i vores egen tid, til kunst fra 1400-tallet.

 

Vi forventer, at du har gennemført mindst to årsværk i kunsthistorie og har erfaring med brug af MS Office.

 

Arbejdsopgaver

Du skal blandt andet:

  • Besvare telefoniske og skriftlige kunsthistoriske forespørgsler.
  • Betjene gæster på Kobberstiksamlingens studiesal, herunder at fremtage og lægge værker på plads.
  • Vejlede gæsterne om brug af faglitteratur, holde opsyn, etc.
  • Opdatere museets database og lave anden form for samlingspleje.
  • Deltagelse i udstillingstilrettelæggelse.

 

Opgaverne udføres i tæt samarbejde med museumsinspektørerne og de tre andre studentermedarbejdere.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Arbejdstiden er 12 ½ time ugentligt fordelt ligeligt på to dage.

 

Du ansættes i henhold til Organisationsaftale for kontorfunktionærer m.fl. i staten (HK) og OAO-S-fællesoverenskomsten.

 

Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise en straffeattest.

 

Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

Ansøgningen

Ansøgning og CV skal være os i hænde senest tirsdag den 6. april 2010 kl. 12.00.

 

Mærk ansøgningen ”Student til KKS” og send den pr. mail til job@nullsmk.dk. Din ansøgning skal være forsynet med postadresse og være i formatet Word 97 (eller senere Word-versioner), pdf og/eller odf.

 

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 12. april 2010.

Tiltrædelse i uge 18 eller efter nærmere aftale.

 

Yderligere oplysninger            

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingens indhold, kan du kontakte studentermedarbejderne i Kobberstiksamlingen, der træffes på

tlf. 33 74 85 15 fra tirsdag til fredag kl. 10.00-15.00.

 

Læs mere om Statens Museum for Kunst på www.smk.dk

Skriv et svar