Arrangementer på Overgaden. Institut for Samtidskunst

FORSAMLINGER. CHRISTIANSHAVNS INTERNATOINALE KINADAG

Torsdag d. 4. juni kl. 18 danner udstillingen “Kina Butik. Undtagelsestilstand” ramme om et arrangement i anledning af 20års-dagen for massakren på den Himmelske Freds Plads. Demonstrationerne imod det kinesiske styres korruption og for demokratiske reformer fandt sted mellem april og juni 1989. Den 4. juni rykkede tropper og tanks fra Folkets Befrielseshær ind og ryddede pladsen. De uofficielle dødstal varierer mellem 400 og 7000 personer.

Demonstrationerne er stadig et politisk tabu i Kina, hvor enhver diskussion af emnet betragtes som upassende og risikabel. På trods af et stigende pres fra befolkningen har det kinesiske styre forhindret mindehøjtideligheder på årsdagen.
“Kina Butik. Undtagelsestilstand” betragter ud fra et dansk hverdagsperspektiv Kina som kulturelt fænomen og politisk stormagt. Udstillingen løber – ligesom demonstrationerne – fra april til juni, og d. 4. juni markeres med en række arrangementer.

Orange Spøgelse Åben Plads – Performance
4. juni vil et orange spøgelse gå over Christianshavns torv, som en del af en performance af Frans Jacobis. Orange er den farve, der i Kina forbindes med markeringen af begivenhederne i 1989.

Introduktion
Introduktion til udstillingen og aftenen ved udstillingens kuratorer Tomas Lagermand Lundme og Kristina Ask.

Demokratisk Workshop
Joachim Hamou arrangerer en workshop, der ønsker at diskutere, neutralisere og genopfinde mulighederne for et demokratisk samfund.

Kinesisk poesi og iranske hemmelighed

Den kinesiske lyriker Jun Feng læser digte op, og den irakiske kunstner Mahmoud Alibadi bidrager med en jordnær overraskelse.

Desuden vil der være kinaskak, mahjong og kinesisk te.
Bær orange tøj og tag Mao-sko på!

Picturesfrommy_childhood_5

Spacer380_2

BOGRECEPTION

Fredag d. 5. juni kl. 17-19
Empty

Den nye bogudgivelse “Maskine” indeholder en novelle af forfatteren Thomas Boström og malerier og skulpturelle objekter af billedkunstneren Jakob Rød. De to udfordrer de konventionelle sammenhænge mellem sprog og billeder. Bogen indeholder hemmelige koder og manipulerede ikoner, og sammenhængene er først  aflæselige, når man giver slip på rationelt at ville beherske bogens indhold.

Maskine_billede4

Spacer380_2

FILM SCREENING

Torsdag d. 11. juni kl. 18.
Empty

En aften i musikkens tegn i forbindelse med Malene Nors Tardrups udstilling. Vi viser den tyrkisk-tyske instruktør Fatih Akins film “Crossing the Bridge / the sound of Istanbul”, de handler om Alexander Hackes (fra bandet  Einstürzende Neubauten) forsøg på at indfange Istanbuls særegne og alsidige lyd. Denne episke rejse er et intimt møde med den kulturelle konglomerat som man som beskuer og lytter ikke kan lade være med at forelske sig håbløst i. Der serveres myntedrinks til filmen.

læs mere på www.overgaden.org

Overgaden.Institut for Samtidskunst
Overgaden Neden Vandet 17
DK-1414 København K
+45 3257 7273

Studievejleder fra Teatervidenskab søges! Frist 18/6!

Vejledningscenter IKK søger en studenterstudievejleder fra Teatervidenskab pr. 24. august 2009

Ansøgningsfrist d. 18. juni kl. 12.00

 

Som studenterstudievejleder vil du blive en del af Vejledningscenter IKK, der tilbyder vejledning til alle studerende ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Vejledningscenteret består af i alt 5 studenterstudievejledere og 2 fuldtidsansatte AC-vejledere. De ansatte i vejledningscenteret samarbejder i teams, der varetager forskellige vejledningsområder. Der søges en studerende til det team, der varetager studievejledning på hhv. Teatervidenskab, Dansevidenskab, Litteraturvidenskab og Moderne Kultur & Kulturformidling. Du skal selv studere Teatervidenskab. Teamet består af i alt 2 studenterstudievejledere og 1 AC-vejleder.

 

Udover studievejledning via arrangementer, personlig træffetid, telefon- og e-mailbesvarelser indenfor de pågældende fagområder, skal du også indgå i Vejledningscenterets tværfaglige opgaver som f.eks. studiestart, studieprocessamtaler, tilvalgs- og karrierearrangementer. Din primære arbejdsplads vil være på KUA.

 

Arbejdet som studievejleder består bl.a. af

 • Varetage studievejledning omkring indhold, opbygning, studieordninger, eksamensregler, dispensationer, optagelse mm. indenfor fagområderne Teatervidenskab, Dansevidenskab, Litteraturvidenskab og Moderne Kultur & Kulturformidling
 • Vejledning af studerende i studiemæssige valg ud fra den enkeltes situation
 • Formidling i form af mundtlige oplæg og opdatering af studievejledningens hjemmeside.
 • Tværfagligt samarbejde med AC-vejlederne og andre studenterstudievejledere omkring Vejledningscentrets aktiviteter og fortsatte udvikling.
 • Samarbejde med instituttets fagledere, ledelse, studienævn, studerende og administration
 • Løbende orientering om forhold, der vedrører vejledningsområdet, herunder deltagelse i møder under Studievejledningen Humaniora

 

Det er vigtigt, at du

 • er tillidsvækkende, loyal og fordomsfri og kan hjælpe studerende til at træffe beslutninger selv
 • er god til at sætte dig ind i studieordninger, bekendtgørelser mm. og formidle det forståeligt til andre – både på skrift og i tale
 • har analytisk evne, sans for at forudse forhindringer og øje for forskellige løsningsmodeller
 • kan samarbejde, er handlingsorienteret og kan bevare det positive overblik selv i stressede situationer
 • kan arbejde selvstændigt og effektivt samt være loyal overfor IKK som arbejdsplads.
 • har lyst til at deltage aktivt i vejledningscentrets udvikling

 

Vi søger en studerende på Teatervidenskab, som enten er bachelor- eller kandidatstuderende. Jobbet er normeret til 10 timer om ugen i 40 uger om året, dvs. max. 400 timer om året. Der er desuden tale om en tidsbegrænset stilling på 2 år. Oplæring vil i uge 35-37 foregå ved den afgående studievejleder. Herefter ved de andre ansatte i teamet. Det er en betingelse for ansættelsen, at du kan deltage i denne oplæring samt deltager i både Humanistisk Fakultets uddannelsesforløb (15., 16., 22. sept. og 22. okt.) og Undervisningsministeriets lønnede 5 dags uddannelsesforløb for studenterstudievejledere, når det udbydes.

 

Din ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenter-undervisernes Landsforbund (SUL). Din løn udgør 172,51 kr. pr. time (plus feriepenge, 12,5 %).

 

Send en motiveret ansøgning med cv og relevante bilag senest 18. juni 2009 kl. 12. Samtaler afholdes d. 22. juni 2009. Yderligere oplysninger kan fås hos AC-vejleder Jacob Sander Bojsen (tlf 35 32 92 60) eller hos afgående studenterstudievejleder Charlotte Isabella Jerne (tlf. 35 32 81 99)

 

Ansøgning sendes til:

Vejledningscenter IKK

Att. AC-vejleder Jacob Sander Bojsen

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

Karen Blixens Vej 1, 2300 København S

 

Eller på mail: bojsen@nullhum.ku.dk

Mrk. ”Studenterstudievejleder”

Studentermedarbejder i Statens Museum for Kunsts booking

Studentermedarbejder i museets Booking

 

Statens Museum for Kunst søger en ny medarbejder til museets Booking i Formidlingsafdelingen.

Vi søger en medarbejder med 1 – 2 faste ugentlige arbejdsdage fra 1. august 2009.

Sammen med de andre studentermedarbejdere kommer du til at koordinere museets mange omvisninger.

 

Arbejdsopgaver

·         modtage bestillinger på omvisninger i Bookingens åbningstid (man.-fre. kl. 10-14)

·         rådgive bestillerne (undervisere og f.eks. kunstforeninger) i valg af emner

·         koordinere omvisningerne med museets 25 omvisere

·         sammensætte programmet for museets offentlige omvisninger

·         kunne springe til som omviser i pressede situationer

·         assistere med diverse kunstformidlingsopgaver og web-arbejde i afdelingen

 

Det er en forudsætning for ansættelse, at du er studerende med minimum afsluttet grunduddannelse i kunsthistorie eller lignende uddannelse. Vi ser gerne, at du har erfaring med omvisninger og kunstformidling samt IT og web.

 

Endvidere vil vi lægge vægt på, at du er fleksibel og udadvendt.

 

Statens Museum for Kunst ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset køn, alder, race eller etnisk baggrund til at søge stillingen.

 

Løn og ansættelsesforhold

Vi forventer, at du kan tiltræde 1. august 2009.

 

Ansættelsen sker i henhold til organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer m.fl. samt OAO-s-fællesoverenskomsten.

 

Arbejdstiden er skiftevis ca. 9 og 5 timer om ugen. 

 

Du vil i forbindelse med en eventuel ansættelse blive bedt om at fremvise straffeattest.

 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte enhedsleder Nana Bernhardt på tlf. 3374 8562 eller Bookingen på tlf. 3374 8484 (man.-fre. kl. 10-14)

 

Ansøgningen

Vi skal have modtaget din ansøgning vedlagt CV og relevant dokumentation senest mandag den 15. juni 2009 kl. 12.00.

 

Mærk ansøgningen ”Student til Bookingen” og send den pr. mail til job@nullsmk.dk. Din ansøgning skal være forsynet med postadresse og være i formatet Word 97 (eller senere Word-versioner), pdf og/eller odf.

 

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 26.

 

 

Christian Have søger praktikant

Christian Have og Have PR & Kommunikation søger en praktikant for efterårssemestret 2009 til research og forskellige former for skriftligt arbejde.

Christian Have er direktør i kommunikationsbureauet Have PR & Kommunikation og bruger en stor del af sin arbejdsdag på at holde foredrag for virksomheder, kulturinstitutioner, offentlige forvaltninger, politiske partier mv. Foredragene omhandler typisk de nyeste tendenser indenfor digital og analog kommunikation samt spørgsmålet om, hvordan et givet projekt, en given virksomhed eller en given institution bør profilere sig for at opnå størst mulig synlighed. Fokus ligger ofte på de kompetencer og virkemidler, kunstens og kulturens verden kan tilføre morgendagens markedsføring og kommunikation.

Du vil få din daglige gang på Have PR & Kommunikation, men have en særlig tilknytning til Christian Have.

Læs mere her