Til alle studerende ved kunsthistorie KUA

Det er en glæde at kunne tilbyde alle studerende ved kunsthistorie eller kunstakademiet i Danmark et gratis eksemplar af “Døren er åben – Tekster af Albert Mertz”.

Udgivelsen indeholder 55 tekster af forskellig karakter alle forfattet af den danske billedkunstner Albert Mertz (1920-1990). Udvalget fokuserer på hans kunstkritiske og kunstfilosofiske tekster samt hans tekstforsøg og henvender sig til alle, der har en interesse i kunst og for kunstens rolle i samfundet.

Bogen kan hentes i IKK-INFO + Vejledning, lokale 21.2.19.
Bøgerne kan afhentes i en begrænset periode, dvs. indtil omkring 21. februar.

God læselyst med venlig hilsen
Absalon Kirkeby og Kasper Hesselbjerg
Forlaget emancipa(t/ss)ionsfrugten
www.emancipatssionsfrugten.org

Studenterstudievejleder på IKK søges!

Har du lyst til at blive en del af vejledningscenter IKK?
Vi søger pr. 1. maj 2012 en studenterstudievejleder på Teatervidenskab, Dansevidenskab og Moderne Kultur & Kulturformidling.
Ansøgningsfristen er d. 11. april kl. 12.00!
 
Læs stillingsopslaget og søg elektronisk på denne side: http://www.offentlige-stillinger.dk/web/cfml/fj.cfm?nLangNo=1&nJobNo=203647 

Studievejleder søges til Litteraturvidenskab /Moderne Kultur

Har du lyst til et studiejob med ansvar, engagerede kolleger og mulighed for at tilegne dig organisatoriske og formidlingsmæssige kompetencer?

 Vi søger en studenterstudievejleder på Litteraturvidenskab og Moderne Kultur & Kulturformidling pr. 15. august 2011. Ansøgningsfrist d. 20. juni 2011 kl. 12.00

Vejledningscenter IKK er en enhed, der tilbyder vejledning til studerende ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Centeret er normeret til en bemanding på 5 studenterstudievejledere og 1 fuldtidsansat AC-vejleder. Alle ansatte i vejledningscenteret samarbejder omkring forskellige vejledningsindsatser.

Arbejdet som studenterstudievejleder består bl.a. af

 • Vejledning af studerende i studiemæssige valg ud fra den enkeltes situation
 • Varetage personlig og telefonisk træffetid samt besvare e-mails om studievejledning omkring studiernes indhold, opbygning, studieordninger, eksamensregler, dispensationer, optagelse mm.
 • Planlægningen og afholdelse af vejledningsarrangementer samt holde mundtlige oplæg til disse
 • Opdatering af studievejledningens hjemmeside
 • Tværfagligt samarbejde om udvikling af aktiviteter med de øvrige vejledere i Vejledningscentret
 • Samarbejde med fagleder, undervisere, IKKs ledelse, fagudvalg, studerende og ikke mindst administration
 • Løbende orientering om forhold, der vedrører vejledningsområdet.

Det er vigtigt, at du

 • er tillidsvækkende, empatisk, loyal og fordomsfri og kan hjælpe studerende til selv at træffe beslutninger
 • er god til at sætte dig ind i studieordninger, regler mm. og formidle det forståeligt til andre – både på skrift og i tale
 • er hurtig på en computer, god til power point, outlook mm, samt har formidlingsevnerne i orden
 • har analytisk evne og sans for løsningsmodeller
 • kan samarbejde, er handlingsorienteret og kan bevare det positive overblik selv i stressede situationer
 • kan arbejde selvstændigt og effektivt, er fleksibel ifht. skemalægning samt er loyal overfor IKK som arbejdsplads
 • har lyst til at deltage aktivt i vejledningscentrets udvikling og synes at studievejledning er spændende
 • har lyst til at arbejde i en politisk organisation, der er i konstant forandring
 • er studerende på Litteraturvidenskab / Moderne Kultur

Oplæring og uddannelse
AC-vejleder og afgående studentervejleder vil stå for oplæring i august måned. I september måned vil du varetage arbejdet sammen med AC-vejleder. I efteråret 2010 er det obligatorisk, at du deltager i Undervisningsministeriets lønnede 5 dags uddannelsesforløb for studenterstudievejledere samt Det Humanistiske Fakultets lønnede uddannelsesforløb, når disse udbydes.

Timeantal, ansættelsesforhold og løn

 • Jobbet er normeret til gennemsnitlig 10 timer om ugen i 40 uger om året, dvs. max. 400 timer om året. Derudover vil der være mulighed for flere timer i forbindelse med projekter. Der vil være forskel i det ugentlige timeantal i løbet af året, hvorfor det ved studiestart må forventes at arbejdsbyrden er størst.
 • Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 2 år. Ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenter-undervisernes Landsforbund (SUL).
 • Din løn udgør 178.93kr. pr. time (plus feriepenge, 12,5 %). Lønnen er bagud betalt med et fast antal timer pr. måned.

Ansøgning Send en motiveret ansøgning med cv og relevante bilag senest 20. juni 2011 kl. 12.00. Samtaler vil kun blive afholdt d. 23. og/eller 24. juni.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos AC-vejleder Jacob Sander Bojsen på tlf. 35 32 92 60 eller mail bojsen@nullhum.ku.dk eller hos en af de andre studenterstudievejledere i deres træffetid, som findes her: http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk/vejledningscenter/kontakt/

Ansøgning sendes til:
Vejledningscenter IKK, Att. AC-vejleder Jacob Sander Bojsen
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Karen Blixens Vej 1, 2300 København S.
Eller på mail: bojsen@nullhum.ku.dk , Mrk. ”Studenterstudievejleder”

Specialeworkshop på IKK

?

Kære kommende specialeskrivere på IKK,
– står du overfor at skulle igang med specialet eller har du bakset med de indledende manøvrer længe? 

Vejledningscenter IKK afholder specialeworkshop tirsdag d. 24. maj kl. 13.00-16.00!

Workshoppen er for alle studerende på IKK og vil være en blanding af oplæg fra færdige kandidater og en specialevejleder samt øvelser for at komme igang med netop dit speciale.

Læs mere på Vejledningscenter IKKs arrangementside: http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk/vejledningscenter/arrangementer/ 

Vi glæder os til at se dig.

Venlig Hilsen
Jacob Sander Bojsen
AC-studie- og karrierevejleder v/IKK

Studievejleder søges på Litteraturvidenskab / Moderne Kultur

Har du lyst til at blive en del af Vejledningscenter IKK?

Vi søger en studenterstudievejleder på Litteraturvidenskab og Moderne Kultur & Kulturformidling pr. 17. maj 2010

Ansøgningsfrist d. 5. maj 2010 kl. 12.00
 
Vejledningscenter IKK er en enhed, der tilbyder vejledning til studerende ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Centeret er normeret til en bemanding på 5 studenterstudievejledere og 2 fuldtidsansatte AC-vejledere. Alle ansatte i vejledningscenteret samarbejder omkring forskellige vejledningsindsatser.
 
Arbejdet som studenterstudievejleder består bl.a. af
 • Vejledning af studerende i studiemæssige valg ud fra den enkeltes situation
 • Varetage personlig og telefonisk træffetid samt besvare e-mails om studievejledning omkring studiernes indhold, opbygning, studieordninger, eksamensregler, dispensationer, optagelse mm.
 • Planlægningen og afholdelse af vejledningsarrangementer samt holde mundtlige oplæg til disse
 • Tæt samarbejde med den/de vejledere, der også vejleder i teamets uddannelser
 • Opdatering af studievejledningens hjemmeside
 • Tværfagligt samarbejde om udvikling af aktiviteter med de øvrige vejledere i Vejledningscentret
 • Samarbejde med fagleder, undervisere, IKKs ledelse, studienævn, studerende og ikke mindst administration
 • Løbende orientering om forhold, der vedrører vejledningsområdet, herunder deltagelse i møder under Studie- og Karrierevejledningen Humaniora
Det er vigtigt, at du
 • er tillidsvækkende, empatisk, loyal og fordomsfri og kan hjælpe studerende til selv at træffe beslutninger
 • er god til at sætte dig ind i studieordninger, bekendtgørelser mm. og formidle det forståeligt til andre – både på skrift og i tale
 • er hurtig på en computer, god til power point, outlook mm, samt har formidlingsevnerne i orden
 • har analytisk evne og  sans for løsningsmodeller
 • kan samarbejde, er handlingsorienteret og kan bevare det positive overblik selv i stressede situationer
 • kan arbejde selvstændigt og effektivt samt være loyal overfor IKK som arbejdsplads
 • har lyst til at deltage aktivt i vejledningscentrets udvikling
 • har lyst til at arbejde i en politisk organisation, der er i konstant forandring
 • er studerende på Litteraturvidenskab / Moderne Kultur
Oplæring og uddannelse
AC-vejleder vil stå for oplæring i maj og juni. Vejledningscenter IKK holder lukket i juli måned. I efteråret 2010 er det obligatorisk, at du deltager i Undervisningsministeriets lønnede 5 dags uddannelsesforløb for studenterstudievejledere samt Det Humanistiske Fakultets lønnede uddannelsesforløb, når disse udbydes. Medio august 2010 går AC-vejlederen dog på barsel i 6 måneder, hvorfor du vil skulle samarbejde med den anden studenterstudievejleder, der er tilknyttet uddannelserne.
 
Timeantal, ansættelsesforhold og løn
 • Jobbet er normeret til 10 timer om ugen i 40 uger om året, dvs. 400 timer om året. Derudover vil der være mulighed for flere timer i forbindelse med projekter.
 • Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 2 år. Ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenter-undervisernes Landsforbund (SUL).
 • Din løn udgør 175,92 kr. pr. time (plus feriepenge, 12,5 %). Lønnen er bagud betalt med et fast antal timer pr. måned.
Ansøgning
Send en motiveret ansøgning med cv og relevante bilag senest 5. maj 2010 kl. 12.00. Samtaler vil kun blive afholdt d. 6. maj.
 
Yderligere oplysninger kan fås hos AC-vejleder Jacob Sander Bojsen på tlf. 35 32 92 60 eller mail bojsen@nullhum.ku.dk
 
Ansøgning sendes til:
Vejledningscenter IKK, Att. AC-vejleder Jacob Sander Bojsen
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Karen Blixens Vej 1, 2300 København S.
Eller på mail: bojsen@nullhum.ku.dk , Mrk. ”Studenterstudievejleder”

Karrierearrangement på Humaniora

Som et led i at opkvalificere studerende på it-området, holder Studie- og Karrierevejledningen Humaniora et spændende arrangement, hvor to professionelle kommunikationsfolk kommer og fortæller om, hvordan studerende bedst præsenterer sig på nettet.
De har hjulpet en studerende med at tage hendes profil under kærlig behandling og viser resultatet frem.

Læs mere på http://studieportal.hum.ku.dk/kalender/2009/dinonlineprofil/

Derudover lægger arrangementet også op til at der bliver åbnet op for Studie- og Karrierevejledningen Humanioras web-2.0-selvhjælpskursus, som ligger her:

http://23ting.blogs.ku.dk

Kursus i studieteknik

Skrivekonsulenterne i Studie- og Karrierevejledningen Humaniora arrangerer kursus om studieteknik:

 

Stud.mag. Marie Kiholm holder et kursus i studieteknik onsdag d. 21.

oktober fra 9.15 til 12.00 i lokale 27.0.09.

 

Kursusbeskrivelsen lyder således:

”På kurset i studieteknik vil vi gennemgå både lytteteknik, læseteknik og notatteknik og en mere overordnet prioritering og planlægning af studierne. Det er tanken at du går derfra med en større bevidsthed om dine egne studievaner og en masse konkrete redskaber, du kan bruge i dit videre studie.”

I må endelig skrive, hvis I har spørgsmål til kurset.

 

Med venlig hilsen

 

Malene Eriksen

Studentermedhjælp ved Studie- og Karrierevejledningen, Skrivekonsulenterne

Specialeworkshop på IKK: “Kom godt igang med specialet!”

Er du på nippet til at begynde på specialet eller er du lige gået igang? Så se her:

Vejledningscenter IKK afholder Specialeworkshop tirsdag d. 29. sept. kl. 13.00-16.00 for studerende i begyndelsen af deres proces. Her kan du høre om specialeprocessen set fra en vejleders og fra tre studerende perspektiv samt få inspiration og sparring til dit eget speciale. Der er tale om en workshop, hvorfor programmet består både af oplæg og øvelser.

Tilmeld dig på: http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk/vejledningscenter/arrangementer/speciale/
Lokaleoplysninger vil blive sendt ud efterfølgende.

Med Venlig Hilsen
AC-vejleder Jacob Sander Bojsen

Bliv praktikant på kino.dk’s redaktion

Hvem er vi?
Kino.dk er Danmarks største filmsite med 350.000 unikke brugere pr. måned, der udover at formidle billetsalg for CinemaxX og Nordisk Film Biografer, også består af filmnyheder, premiereoversigt, anmeldelser, filmdebatter med mere. Kino.dk udgiver også et månedligt filmmagasin.

Hvad tilbydes?
Som praktikant vil du være tilknyttet indholds-redaktionen bestående af en online-redaktør, en skribent og en studerende. Du bliver en del af det redaktionelle hold, hvis opgaver inkluderer alt indhold fra filmomtaler og nyheder til konkurrencer, generelle opdateringer af indholdselementer og diverse administratoropgaver.

Med andre ord vil du som praktikant indgå i den daglige arbejdsgang og arbejde med alle aspekter af redaktionens områder.

Hvem søges?

Du har stor interesse i film, onlinemedier og web-kommunikation, men det er intet krav at være filmnørd.

Du er i gang med en videregående Humaniora-uddannelse og har lyst til at lægge bøgerne fra dig til fordel for seks måneder i en stilling, der giver kendskab til et bredt kulturelt område.

Du har gode skriftlige evner, og formår at formulere dig klart i et lettilgængeligt sprog. Vi søger samtidig en person, der kan arbejde selvstændigt og har mod på nye udfordringer.

Praktiske oplysninger
Stillingen løber fra 1. september 2009 og seks måneder frem, men andet tidsrum kan aftales efter behov.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, og stillingen er ulønnet. Til gengæld tilbyder vi indsigt i og erfaring med et signifikant område af filmbranchen.

Det er en fordel, at du er bosiddende i eller omkring København. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Din ansøgning sendes til soren@nullkino.dk eller nedenstående adresse.

kino.dk
Borgergade 14, 4. sal
1300 København K
att. Søren Søndergaard

Tlf. 3336 6583

Mobil: 4050 8419Studievejleder fra Teatervidenskab søges! Frist 18/6!

Vejledningscenter IKK søger en studenterstudievejleder fra Teatervidenskab pr. 24. august 2009

Ansøgningsfrist d. 18. juni kl. 12.00

 

Som studenterstudievejleder vil du blive en del af Vejledningscenter IKK, der tilbyder vejledning til alle studerende ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Vejledningscenteret består af i alt 5 studenterstudievejledere og 2 fuldtidsansatte AC-vejledere. De ansatte i vejledningscenteret samarbejder i teams, der varetager forskellige vejledningsområder. Der søges en studerende til det team, der varetager studievejledning på hhv. Teatervidenskab, Dansevidenskab, Litteraturvidenskab og Moderne Kultur & Kulturformidling. Du skal selv studere Teatervidenskab. Teamet består af i alt 2 studenterstudievejledere og 1 AC-vejleder.

 

Udover studievejledning via arrangementer, personlig træffetid, telefon- og e-mailbesvarelser indenfor de pågældende fagområder, skal du også indgå i Vejledningscenterets tværfaglige opgaver som f.eks. studiestart, studieprocessamtaler, tilvalgs- og karrierearrangementer. Din primære arbejdsplads vil være på KUA.

 

Arbejdet som studievejleder består bl.a. af

 • Varetage studievejledning omkring indhold, opbygning, studieordninger, eksamensregler, dispensationer, optagelse mm. indenfor fagområderne Teatervidenskab, Dansevidenskab, Litteraturvidenskab og Moderne Kultur & Kulturformidling
 • Vejledning af studerende i studiemæssige valg ud fra den enkeltes situation
 • Formidling i form af mundtlige oplæg og opdatering af studievejledningens hjemmeside.
 • Tværfagligt samarbejde med AC-vejlederne og andre studenterstudievejledere omkring Vejledningscentrets aktiviteter og fortsatte udvikling.
 • Samarbejde med instituttets fagledere, ledelse, studienævn, studerende og administration
 • Løbende orientering om forhold, der vedrører vejledningsområdet, herunder deltagelse i møder under Studievejledningen Humaniora

 

Det er vigtigt, at du

 • er tillidsvækkende, loyal og fordomsfri og kan hjælpe studerende til at træffe beslutninger selv
 • er god til at sætte dig ind i studieordninger, bekendtgørelser mm. og formidle det forståeligt til andre – både på skrift og i tale
 • har analytisk evne, sans for at forudse forhindringer og øje for forskellige løsningsmodeller
 • kan samarbejde, er handlingsorienteret og kan bevare det positive overblik selv i stressede situationer
 • kan arbejde selvstændigt og effektivt samt være loyal overfor IKK som arbejdsplads.
 • har lyst til at deltage aktivt i vejledningscentrets udvikling

 

Vi søger en studerende på Teatervidenskab, som enten er bachelor- eller kandidatstuderende. Jobbet er normeret til 10 timer om ugen i 40 uger om året, dvs. max. 400 timer om året. Der er desuden tale om en tidsbegrænset stilling på 2 år. Oplæring vil i uge 35-37 foregå ved den afgående studievejleder. Herefter ved de andre ansatte i teamet. Det er en betingelse for ansættelsen, at du kan deltage i denne oplæring samt deltager i både Humanistisk Fakultets uddannelsesforløb (15., 16., 22. sept. og 22. okt.) og Undervisningsministeriets lønnede 5 dags uddannelsesforløb for studenterstudievejledere, når det udbydes.

 

Din ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenter-undervisernes Landsforbund (SUL). Din løn udgør 172,51 kr. pr. time (plus feriepenge, 12,5 %).

 

Send en motiveret ansøgning med cv og relevante bilag senest 18. juni 2009 kl. 12. Samtaler afholdes d. 22. juni 2009. Yderligere oplysninger kan fås hos AC-vejleder Jacob Sander Bojsen (tlf 35 32 92 60) eller hos afgående studenterstudievejleder Charlotte Isabella Jerne (tlf. 35 32 81 99)

 

Ansøgning sendes til:

Vejledningscenter IKK

Att. AC-vejleder Jacob Sander Bojsen

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

Karen Blixens Vej 1, 2300 København S

 

Eller på mail: bojsen@nullhum.ku.dk

Mrk. ”Studenterstudievejleder”