Reception for Litteraturmagasinet STANDART

I anledningen af vores nylige relancering (og vores snarlige indtagelse af København) afholder litteraturmagasinet STANDART reception lørdag d. 27. juni kl. 17.00 på Underwood ink.

 

Det vil i denne forbindelse være muligt at erhverve sig det nye nummer af bladet, høre oplæsning af Knud Steffen Nielsen og deltage i en diskussion om litteraturtidsskrifternes nu- og fremtid med oplæg af Lars Bukdahl og Tue Andersen Nexø – med samt vinøse drikke.

 

Vel mødt!

 

standart_2-2009_forside1

 

Downtown Magazine søger praktikanter efterår 2009

issue_05_vol2 

Praktikanter søges

til redaktionen på

Downtown Magazine

Downtown Magazine søger medio august 2009 to praktikanter med interesse for kulturlivet i København, journalistiske formidlingsevner og lysten til at bruge dem i praksis…

Praktikant på Downtown Magazine

Som praktikant på Downtown Magazine vil du indgå på lige fod med resten af redaktionen og være med i processen lige fra idéudvikling til produktion. Har du nogle særlige special- eller interesseområder i relation til det redaktionelle indhold, vil disse så vidt muligt blive tilgodeset. Du vil få ansvar og rig mulighed for at udarbejde anmeldelser, omtaler og artikler.

 Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være

  • Research og interviews
  • Udarbejdelse af omtaler, anmeldelser og artikler
  • Deltagelse i redaktionsmøder, idéudvikling og tilrettelæggelse af magasinet, hvilket vil give dig et indblik i hele

produktionsprocessen i relation til magasinet

Om dig

Vi forestiller os, at du går på en uddannelse, hvor kommunikation/formidling/journalistik indgår. Din uddannelse kan yderligere ligge inden for et af de specialområder, vi beskæftiger os med i magasinet såsom kunsthistorie, musikvidenskab, film- & medievidenskab, teatervidenskab el. lign. Du skal dog have lysten til at beskæftige dig med emner ud over dit specialområde.

Først og fremmest skal du være god med en pen, have hovedet fuld af idéer og lyst til at sætte dit præg på magasinet.

Praktikopholdet er ulønnet med start medio august 2009 og vil vare 4 måneder.

Send din ansøgning og eksempler på dine formidlingsevner til gerd@nulldowntownmag.dk

Ansøgningsfrist 13. juli 2009

 Downtown Magazine

Sankt Peders Stræde 39, 3. og 4. sal

1453 København K

+45 61 66 22 79

gerd@nulldowntownmag.dk

www.downtownmag.dk

 

Kortfilm fra Mexico

FilmPlatform præsenter en udvalg af spændende kortfilm fra Mexico inden før de sidste par årtier. En del af filmene kredser om døden som tema, behandlet med kærlighed og mexikansk sort humor. Samtidigt er der en chance til at se en meget ung Gael García Bernal i filmen “De tripas Corazon”.
Alle film er med engelsk undertekster.

Program sammensat af Claudia Cohen og Patricia Davelouis,

Filmene præsenteres af Claudia Cohen.

Som altid er arrangementet, åbnet for diskusion omkring filmene med den deltagende publikum.-Claudia Adeath vil være til stedet til arrangement ( hun har produceret filmen “Entre el Cielo y el DF,”).

Vi ses søndag den 21 juni kl 20.00 i CaféTeatret
Skindergade 3 – 1159 København K
Entré: 40 kr. (studerende 20 kr, medlemmer gratis.)

email_flyer_juni_092

Radiokursus på Vallekilde Højskole

LARM på Vallekilde

Tag med på højskole!

LARM – en uges rejse på lydbølger.

I uge 30 vil Vallekilde højskole på det nordvestlige Sjælland summe af aktivitet og lyd, når højskolen i samarbejde med foreningen LARM udbyder en uges kursus for dig, der kan lide at spidse ører og selv har lyst til at prøve kræfter med bl.a. lydinstallation, radioaktivisme og formidling af radioens kulturhistorie.

Dagen er delt op i tre blokke: Om formiddagen mandag til fredag følger man én af 4 workshops, der griber fat i hver sin gren af audiomediet, over middag vil en række professionelle øse ud af deres viden og inspiration i en række “masterclasses”.

– WORKSHOP: RADIOAKTIVISME
Hvem kontrollerer radiofrekvenserne? På hvilke måder kan man bruge radioen som aktivistisk medie?
Lydkunstner: Tanja Schlander er uddannet fra det jyske kunstakademi og har siden årtusindskiftet medieret sine værker gennem radio og lyd.
Vi skal selvfølge bygge vores egen radiosender og vores eget radiostudie!
Radio er et massekommunikations middel, der når ud til alle der vil være med på en lytter. Henvendt til offentligheden på Vallekilde Højskole kan vi være med til at gengive samtlige workshops indhold og stil og dermed være en samlet platform for den fælles erfaring, som vi danner på stedet. Radioen bliver en ikke-hirakisk lyd-strøm og assemblage af informationer og oplevelser, der i sin tekniske natur og materialitet sætter fokus på forholdet mellem lytter og producent.
Historisk har radioen ændret status fra at være et revolutionerende kommunikationsmedie til at være mainstream-underholdning, niche- eller lokal-debat, subversiv eller kommerciel distribution, mm. Vi vil med dette workshopforløb gerne bruge dette spektrum til at producere et fri- eller handlerum for både kunstneriske, direkte, abstrakte, konceptuelle, og socio-kulturelle bearbejdninger samt undersøgelser af lyd, temporalitet og sociale konstitutioner.

Kom og vær med!

Afstanden mellem fælleskøkken, stue, skolegård, radio-studio og samarbejdspartnere over hele skolen skal være kort.
Da radiomediet ikke kræver teknisk ekspertise og udstyr i samme grad som andre medieproduktioner, er det interessant kunstnerisk at udfordre og kulturelt at eksperimentere med radioen som et demokratisk redskab i øjenhøjde.

Workshoppen er på én gang dedikeret til at eksperimentere med radio som medie og offentlighed, og til at stimulere, producere og kanalisere det der rører sig, helt konkret, på Vallekilde og omegn i uge 30.

– WORKSHOP: LYDINSTALLATION
I’ve never seen a sound
På denne workshop skal der produceres, installeres og iscenesættes lyde og larm. I løbet af ugen skal workshoppen dag for dag gøre skolen til et mere og mere spændende lydligt landskab at færdes i.
Skal lyden illustrere en allerede eksisterende stemning eller måske virke kontrapunktisk?
Der bliver mulighed for at slippe den indre akustiker og lydtekniker løs, når det drejer sig om at skabe soundscapes i højskolens rum.
Lydkunstner: Astrid Lomholt.
Workshoppen ”I’v never seen a sound” er et koncentreret mix af forståelsen for lyd som materiale og lyd brugt som betydningsbærer. Hvilken rolle spiller lyden i vores erindring? – som medskaber af betydning for den måde vi sanser og æstetiserer vores omgivelser på. På workshoppen kommer vi omkring lydens universer og dens utallige muligheder i at skabe rumlige betydninger både fra lydkilden og dens omgivelser. Det er lydens helheder og flerdimensionelle åbninger, som skal udfolde sig til et mindre univers af lydinstallationer.
På Vallekilde højskole kan du selv være med til at møde lyden, som et sonisk materiale der skal bearbejdes og skabe rum. Udover at opleve lydens indflydelse på vores opfattelse, forståelse og fortolkning af de generelle rumlige atmosfære, kan man som deltager i workshoppen også få mulighed for at stifte bekendtskab med dybden og volumen af lyden.
Vi vil i løbet af dagene på Vallekilde Højskole undersøge rammerne for lydens tid, kontekst og iscenesatte natur.
Du vil blive opfordret til at flytte på dine egne lydrumsdefinitioner og i løbet af ugen selv være medskaber til en eller flere lydinstallationer.

– WORKSHOP: FORMIDLING AF RADIOENS KULTURHISTORIE
Radionyt – og gammelt.
De sidste 90 års national radiorundsending udgør en væsentlig del af dansk kulturarv. Store som små begivenheder er blevet dækket som nyhedsstof, reportage, debat, montage og tidens ånd udtrykt gennem musikvalg, udtale og emnevalg.
Workshoppen vil formidle et (stort) medbragt lydmateriale fra Danmarks Radios arkiver på så mange forskellige måder som muligt, det kan eksempelvis være gennem lydløb, lydbingo, diverse installationer samt udformning af formidlingsmateriale til dagens program i radiostuen installeret på Vallekilde denne uge.
Workshoppen ledes af cand.mag. Bente Larsen

– WORKSHOP: RADIODRAMATIK OG – POESI
Siden 1920erne har forfattere skrevet dramatiske eller poetiske værker direkte til radiomediet, der på den ene og anden måde udnytter mediets særlige muligheder og begrænsninger.
Antonin Artauds radiotale med indlagte skrig, passager uden kommunikerende sprog og udelukkende lydefterlignende ord blev censureret bort fra fransk radio, der ellers havde bestilt værket i 1947.
På workshoppen vil vi lytte til såvel danske som udenlandske eksempler på radiodramatik og det man kan kalde radiopoesi. Vi skal også selv arbejde med oplæsning og redigering af tekster, når de bliver til tale.
(Workshopledere: Mikkel Hjort Hansen og Anne Kølbæk Iversen.)

Og så ses vi til sommer på Vallekilde! (kun få pladser)

Ugeprogram

Mandag: Radio og demokrati? oplæg ved journalist Niels Boel og cand.mag. Luise Jørgensen om radio i u-lande.

Oplæg ved lydpioner Else Marie Pade om arbejdet i Lydlaboratoriet ved DR i 1960erne

Tirsdag: Hvad er lydkunst? oplæg og introduktion ved Rune Søchting, leder af lydkunstlinjen på de nordiske kunstakademier.

Onsdag: Radiojournalistik, præsenteret af Torben Paaske, mikrofonekspert og tilrettelægger af Reportagen, DR, og Susanna Sommer journalist og vært på Stedsans, DR

Torsdag: Radioaktivisme og rettigheder? Oplæg ved bl.a. Tanja Schlander

Fredag: Masterclass ved Jakob Kirkegaard

Debat: “Berlin- Danmarks kulturelle hovedstad”

Kulturens betydning for metropolen, metropolens betydning for kulturen.

Mange danske kunstnere forlader København til fordel for Berlin og oven i købet i så stor stil, at mængden af danske kunstnere og studerende i Berlin bliver kaldt ”den danske mafia”. Berlin er en by som ifølge mange tilbyder et åbent, globaliseret miljø, som København ikke kan konkurrere med.

Berlin kan noget, som København ikke kan: bl.a. tiltrække kreativt talent fra hele verden. Lige nu brandes København som verdens mest åbne by, ifølge det nye initiativ fra Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden.

Men hvis København har metropoldrømme, må provinsialismen så ikke bekæmpes mere radikalt end nu? I Berlin lægger den politiske retorik fra borgmesterkontoret op til åbenhed på alle planer. I København tromles alle skæve bymiljøer ned i normalitetens navn.

Lotte Hansen, direktør, foredragsholder og lektor, er ordstyrer for panelet, der består af forskellige kulturpersonligheder fra Danmark og Berlin: Pia Allerslev, Borgmester for Kultur- og Fritidsforvaltningen i København, Uffe Andreasen, kulturråd ved den danske ambassade i Berlin, Solvej Helweg Ovesen, kurator (Berlin/Kbh) og tidl. kunstnerisk leder af U-TURN, Søren Lose, kunstner og bosat i Berlin, Pernille Frahm, kulturordfører for SF og Dr. Ingrid Wagner, Koordinatorin für Projekte und Stipendien Der Regierende Bürgermeister von Berlin Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten.

Tirsdag 16. juni 2009 kl. 19:00
Dronningesalen, Den Sorte Diamant
Standard 50kr/stud. gratis/medlem gratis.

Billetter kan købes online på BILLETnet (kun standard) og i Diamantens reception.
Illustration til brug ved omtale kan downloades fra www.kb.dk, klik Nyheder, klik presse, klik pressebilleder.
Info: Kulturproducent Lise Bach Hansen lbha@nullkb.dk, 3347 4364

Eventyrteatret søger to studentermedhjælpere

til 10-15 timers eftermiddagsarbejde om ugen i eventyrlige omgivelser  fe-mc3b8rkebla1

 

Vi søger fra 4. august to servicemindede og selvstændige studentermedhjælpere til at servicere de talentfulde elever på Eventyrteatret dramaskole og deres forældre 

– og desuden løse en række forskellige kontoropgaver.

 

Arbejdsopgaver

Jeres hovedopgave bliver forefaldende arbejde, deri at servicere de ca. 300 børn og unge, der får undervisning af professionelle teaterfolk på Eventyrteatrets Dramaskole og holder prøver på teatrets shows og musicals. Hertil kommer diverse kontoropgaver samt klargøring og lukning af Eventyrhuset.

 

Arbejdstid og sted

I kommer overvejende til at arbejde to hverdage ugentligt fra ca. kl. 15 til 20 (mandag til torsdag) samt i weekender og i efterårsferien. I skal desuden være indstillet på at afløse hinanden ved sygdom og eksamen. Jeres arbejdsplads bliver Eventyrhuset på Østmarken 4 i Søborg, tæt ved Gladsaxe Trafikplads, hvor I kommer til at arbejde sammen engagerede kolleger. Desuden kommer I lejlighedsvist til at arbejde i Glassalen under produktionerne.

 

Kvalifikationer og erfaringer

Du skal være serviceminded og have gode kontakt- og kommunikationsevner og en naturlig autoritet. Desuden skal du være en selvstændig og socialt intelligent blæksprutte med flair for multitasking og pc-arbejde. Det er en fordel, hvis du er interesseret i Teater, eller tidligere har arbejdet med børn og unge. Det er også en fordel, hvis du har kørekort. Endelig skal du være indforstået med, at vi indhenter en børneattest inden en evt. ansættelse.

 

Om Eventyrteatret

Siden Eventyrteatret blev grundlagt i 1991 har flere end en halv million børn og voksne set Eventyrteatrets familiemusicals, der de seneste år er blevet opført i Glassalen i Tivoli omkring efterårsferien og jul. Vores vision er at være et trygt og professionelt udviklingssted for børn og unge med et særligt talent inden for musik, dans og drama og give de dygtigste mulighed for at spille professionelle forestillinger for et bredt familiepublikum. Se mere på www.eventyrteatret.dk

 

Kontakt

Send en kort og præcis ansøgning, gerne sammen med et foto, senest onsdag den 17. juni kl. 14 til katja@nulleventyrteatret.dk – spørgsmål til Katja Vallentin på tlf: 36 17 26 01.

Praktik?

big-bjarke-ingels-group-logo-small BIG er en af Danmarks mest nytænkende og kreative  arkitekttegnestuer. Vi er i en rivende udvikling og vores team består af mere end 50 mennesker fra både Danmark og udlandet. Vi arbejder hårdt på at udvikle BIGs værdier og gøre vores professionalisme synlig for vores klienter og samarbejdspartnere fra ind- og udland. I 2008 har vi svaret på hele 250+ henvendelser fra presse i over 30 lande. Derfor søger vi en kommunikationspraktikant til at tage del i BIGs eksterne kommunikation.

Praktikpladsen
Du kommer til at arbejde med flere områder inden for kommunikation, bl.a. kontakt til den danske og udenlandske presse, sammensætning af pressepakker, research, tekstproduktion og korrekturlæsning samt udvikling af prækvalifikationsmateriale, dvs. ansøgninger om at deltage i byggeprojekter.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen og forløber sig over 4-6 måneder med mulighed for eventuel senere ansættelse. Vi vil derudover gøre vores bedste for, at forløbet lever op til de krav dit uddannelsessted måtte stille, ligesom du får mulighed for at stifte bekendtskab med programmer som InDesign, Photoshop og Illustrator.

Kvalifikationer
Du læser kommunikation eller lignende, er god til at formulere dig på både dansk og engelsk, skriftligt og mundtligt, og har 2-3 års studier bag dig.
Du er arbejdsom og kan arbejde koncentreret i et til tider travlt miljø.
Du kan arbejde selvstændigt og er god til at planlægge dine arbejdsopgaver.
Behersker du andre fremmedsprog vil det være en fordel.

Vi tilbyder
En afvekslende hverdag i et internationalt miljø repræsenteret af hele 15 forskellige nationaliteter.
Et kreativt, inspirerende, travlt, men samtidigt familiært, miljø.
Muligheder for at præge arbejdet på BIG med gode idéer og tiltag.

Ansøgning (løbende ansøgning, ingen frist)
Hvis du har spørgsmål til praktikpladsen, er du velkommen til at kontakte Kai-Uwe Bergmann på telefon 2510 4485. Se desuden www.big.dk. Ansøgning og CV sendes til kai-uwe@nullbig.dk