Advice A/S: Er du vores nye praktikant?

Er du analytisk og god til at skrive? Vil du være med til at planlægge og føre store kampagner ud i livet? Og har du lyst til at prøve kræfter med konsulentbranchen? Så er du måske en af vores 4 nye kommunikations-praktikanter i efterårssemestret 2009.

Som praktikant hos Advice A/S bliver du koblet på en række forskellige opgaver og kommer til at arbejde med både private og offentlige kunder. Dine opgaver vil typisk være at:

Udarbejde udkast og give sparring på oplæg og strategier
Lave analysearbejde, research og informationssøgning
Skrive pressemeddelelser, foldere, rapporter og webtekster
Foretage kvalitative undersøgelser og interview
Hjælpe med at afholde kundeworkshops og fokusgrupper
Udarbejde kundepræsentationer
Indhente tilbud hos grafikere, trykkerier og andre leverandører

Under praktikopholdet diskuterer vi løbende, hvilke opgaver du skal varetage. Vi tager naturligvis højde for din uddannelsesbaggrund, dine erfaringer og dine ønsker. Det handler nemlig om, at praktikopholdet skal være så brugbart som overhovedet muligt. Vi tilbyder dig en arbejdsplads, hvor alles forslag og ideer er velkomne, og hvor praktikanter og rådgivere indgår på lige fod i virksomheden – både fagligt og socialt. Samtidig giver vi vores praktikanter mulighed for at være det, de er – nemlig under uddannelse. Fra første dag guider vi dig og dine medpraktikanter igennem. Som vores nuværende praktikant fra Statskundskab, Sigrid Gjessing siger:

“At være praktikant hos Advice har været en afvekslende og udbytterig måde at studere på. Jeg har prøvet mange ting af i praksis og lært meget nyt. Jeg kan både bruge det i studiemæssig sammenhæng og i et fremtidigt arbejde. Og så er det rigtig sjovt.”

Vi søger praktikanter inden for tre felter:
•1 praktikant til analyse
•1 praktikant til PA og PR
•2 praktikanter til branding, netværkskommunikation og kampagner

Vi forventer, at du:
•Er på sidste del af en relevant humanistisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse
•Interesserer dig for at tænke og arbejde med strategisk kommunikation og har lyst til at afprøve dine kommunikationsevner i praksis
•Er god til at skrive og har stærke analytiske evner
•Har indsigt i, hvordan virksomheder og organisationer fungerer på mange niveauer i kraft af din uddannelse eller erhvervserfaring
•Kan arbejde under pres og med korte deadlines
•Er selvkørende, tænker selvstændigt og tager ansvar
•Har lyst og mod til at byde ind med dine egne ideer og holdninger
•Har erfaring med at bruge Word, Power Point og Excel

Kan du genkende dig selv, vil vi meget gerne høre fra dig. Send din ansøgning sammen med dit CV, så vi har det senest den 2. juni 2009 kl. 12.00. Mærk din ansøgning med det felt, du søger indenfor – ’analyse’, ’PR/PA’ eller ’Branding’. Ansøgningen kan sendes som almindelig post til:

Advice A/S
Vester Voldgade 2
1552 København V
Att.: Receptionen
Mærk kuverten: (enten ’PA/PR’; ’Analyse’ eller ’Branding’)

Eller elektronisk til: receptionen@nulladviceas.dk (med mærkning i emnefeltet)

Samtaler vil blive gennemført i uge 24-25 med udgangspunkt i en mindre faglig opgave. Praktikperioden begynder ultimo august 2009 og varer til juleferien, dvs. i alt 5-6 måneder. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Der ydes et praktikstipendium.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Sigrid på 28 58 43 19 eller til kommunikationsrådgiver og praktikantkoordinator Steffen Raastrup på 33 42 21 57.

Hos Advice A/S er vi 38 medarbejdere, der arbejder med et bredt spektrum af opgaver inden for strategisk ledelses- og kommunikationsrådgivning. Opgaverne løser vi for en bred kundegruppe, der består af mindre og større offentlige og private virksomheder, interesseorganisationer og faglige og politiske organisationer. Læs mere på www.adviceas.dk.

Skriv et svar