2 små seminarer v/Bent Holm max 10 deltagere pr. seminar

Forbeholdt dem på kandidatdelen.

1. Dario Fo’s afsæt i avantgarde- strategier, herunder koblingen til vulgærkulturens udtryksuniverser, har givet hans teater radikal gennmslagskraft. Fo’s udforskende praksis, der agerer på tværs af kunstarterne, reflekteres ud fra eksempler i billedkunst, film, farce, opera. Litteratur: Bent Holm, ”Dario Fo and the Avant-garde(s)” in Nordic Theatre Studies 16, 2004. Dario Fo, De betaler ikke! Vi betaler ikke! Indledt og oversat af Bent Holm, DRAMA 2008. De betaler ikke! Vi betaler ikke! (bearbejdet tekst) går på Gladsaxe NY Teater til 8.4.

2. Dramaturgi er en hybrid disciplin, teori- baseret og samtidig under stadig praksis-relateret afprøvning i tid og rum. Med afsæt i denne krydsfelt-position diskuteres komplekse metodiske tilgange, som prøves af på en konkret, absurd-abstrakt tekst. Litteratur: Line Knutzon, Den luft andre indånder, DRAMA 2001. Bent Holm, ”The Dramaturgical ABC” i Nordic Theatre Studies 20, 2008. Sm., ”Dramaturgi i tre dimensioner” i Peripeti 10, 2008. En nytolkning af Den luft andre indånder har premiere på Teatret ved Sorte Hest til september.

Du kan se yderligere oplysninger om seminarerne her:

http://sis.ku.dk/kurser/viskursus.aspx?knr=113566&sprog=1&forrige=51517
http://sis.ku.dk/kurser/viskursus.aspx?knr=113567&sprog=1&forrige=51517

Skriv et svar