Den Hirschsprungske Samling søger omviser

Den Hirschsprungske Samling søger kunsthistoriestuderende, der kan indgå i museets gruppe af omvisere. Museets omvisere skal kunne formidle det faglige stof overfor såvel skoler som voksengrupper.dhs@nullhirschsprung.dk eller til Den Hirschsprungske Samling, Stockholmsgade 20, 2100 København Ø.

Det er en forudsætning, at du har bestået din bacheloreksamen i kunsthistorie og endvidere, at du har kendskab til dansk kunst i det 19. århundrede.

Omvisningerne aflønnes efter de statslige museers takster.

Din ansøgning skal indeholde oplysninger om studieforløb og evt. anden faglig beskæftigelse, herunder omvisningserfaring. Endvidere bedes oplyst, hvorvidt du vil være i stand til at omvise på fremmedsprog (primært svensk, engelsk, tysk).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Ulla Rønberg tlf. 35 42 03 36.

Skriftlig ansøgning sendes til mailadressen dhs@nullhirschsprung.dk.

Ansøgningen skal være museet i hænde senest mandag d. 9. februar 2009.

Den Hirschsprungske Samling er statsligt kunstmuseum. Museets ansvarsområde er det 19. århundreds danske kunst. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle dansk kunst fra det 19. århundrede. Yderligere oplysninger kan findes på museets hjemmeside www.hirschsprung.dk.

Skriv et svar