Studentermeddhjælp til afdelingen for Kultur, Justis og Ligestilling

Studentermeddhjælp til afdelingen for Kultur, Justis og Ligestilling

Nordisk Ministerråd er sammen med Nordisk Råd kernen i det officielle nordiske samarbejde. Nordisk Ministerråds sekretariat har til opgave at understøtte 11 ministerråd som tilsammen udgør Nordisk Ministerråd. Desuden skal Nordisk Ministerråd sørge for at fremme det nordiske samarbejde.

Læs videre “Studentermeddhjælp til afdelingen for Kultur, Justis og Ligestilling”

Studiekreds med “Ubevidst rødgang” og Rothstein der læser

Weekendavisskribent og smagsdommer Klaus Rothstein kommer forbi Studiekredsen på Dansk for at læse “Ubevidst rødgang” med interesserede. Der møder op

onsdag d. 26. november kl. 17 i
Nordisk Kaffebar (22.0.61)

“Ubevidst rødgang” er en bog forfatteren bagsideintroducerer sådan her:

En bog om dem, der byggede det Danmark, vi bor i i dag. En bog om ingeniøren, igangsætteren, forretningsmanden, hustruen, landmanden, den studerende, politikeren, de visionære. Om dem, der sprængte rammerne, og dem, der sad og kiggede på, at rammerne sprængtes – i begyndelsen af 1970’erne.

Bogen er indstillet til Montanas Litteraturpris.

6808 – revolt and representation

An international seminar about the revolt of 1968 viewed from today. The seminar will focus on the events of four major global cities: Chicago, Mexico City, Berlin and Copenhagen and will involve presentations, films, images, sound and discussions.

November 20 – 21 10am-5pm (both days). Folkets Hus, Stengade 50, Nørrebro, Copenhagen.

Læs videre “6808 – revolt and representation”

Artween Contest

Dear Student,

As our friend Andy used to say, we’ll all have our fifteen minutes of fame.

So Steven Spielberg stops you in the street and asks you to appear in his next feature film? Madonna gets in touch because she’s completely fallen for your swaying hips? Jude Law phones because he’s looking for a new nanny?

While you’re waiting for all that to happen, Artween invites you to take part in its major competition, until the 10th of January, where you can win the chance to exhibit your work in Paris. It’s time to get to work!

Upload the artwork which you think best represents your work onto your Artween page, and our distinguished jury may choose you to exhibit your work in Paris.

Find out how to take part in our competition by going to our website and clicking on the competition image on the right-hand side of the screen. Fame may be only a click away…

More information on www.artween.com

Konferens 6-9 augusti 2009 “Litteraturvetenskapen inom språkvetenskaperna (och tvärtom)”

Litteraturvetenskapen inom språkvetenskaperna (och tvärtom)Kära kollegor inom litteratur- och språkvetenskaperna, Den 6-9 augusti 2009 inträffar “Kodex och kod: estetik, språk och politik i de digitala mediernas tidsålder” i Stockholm. Konferensen arrangeras av Nordisk förening för litteraturforskning (NorLit), och ett allmänt Call For Papers återfinnes på NorLits hemsida, www.norlit.org. Jag vill med detta meddelande rikta er uppmärksamhet på den session som behandlar litteraturvetenskapen inom språkvetenskaperna (och tvärtom). Under rubriken ”Literary Studies in Modern Languages” kommer det bland annat att ges tillfälle att problematisera förhållandet mellan de två disciplinerna, exempelvis—men självfallet inte uteslutande—med utgångspunkt i följande frågeställningar: — Teoribrist eller metodologisk precision? Den språkvetenskapliga litteraturforskningen har inte sällan uppfattats som ”teorifattig”. Är denna uppfattning korrekt och—i så fall—vilka metodologiska konsekvenser har denna fattigdom? Skulle en ”teorifattig” litteraturforskning, som Paul de Man hävdar i ”The Return to Philology”, kunna *främja* litteraturstudiet genom en närläsning som tar sitt ursprung i filologi och retorik istället för att reducera den litterära texten till moderiktiga, litteraturteoretiska dogmer? Och omvänt: vilka av den språkvetenskapliga litteraturforskningens ideologiska, teoretiska och metodologiska premisser bör idag ifrågasättas? Bör språkvetarna bli mer ”teoretiska”? Hur framställs den Andre? Är till exempel sinologin fortfarande—efter den obligatoriska läsningen av Saids Orientalism—eurocentrisk och exotiserande i sin tolkning av kinesisk litteratur, och vad skulle kunna råda bot på en sådan (förment) fläckvis blindhet i studiet av den Andres text? — Postkolonialism eller ”post-kolonial” litteraturforskning. Vilka för- och nackdelar finns med den postkoloniala litteraturforskning som enbart analyserar texter skrivna på de forna kolonialmakternas språk: engelska, franska, portugisiska, m.m.? Dekonstruerar en sådan analys det postkoloniala tillståndet, eller konserverar den istället den koloniala diskursen genom att (för att traverstera Gayatri Spivak) ”vita akademiker talar om bruna författare som skriver på de forna herrarnas språk”? Behöver man lära sig den Andres ”infödda” språk för att tränga igenom till en sann post-kolonial diskurs och—i så fall—vilken framtida roll bör de språkvetenskapliga institutionernas litteraturforskare spela? — Lingvistik och poetik. Hur förvaltas Roman Jakobsons arv inom språkvetenskaperna idag? Finns det, eller borde det finnas, ett disciplinöverskridande samarbete mellan traditionell litteraturvetenskap, språkvetenskapliga ämnen och lingvistik? Abstract (maximum 1500 tecken inkl. mellanslag) insändes till martin.svensson.ekstrom@nullsh.se senast 15 december 2008. Mer information finns på www.norlit.org Med vänliga hälsningar Martin Svensson Ekström Estetikprogrammet, Södertörns högskola, och Kinesiska avdelningen, Stockholms universitet

International contests

It is my pleasure to introduce to you these 18 International Contests devoted to the discovery, selection, and promotion of great artists.

We ask your illustrious institution to inform your students about this competition.

The winner will participate free of charge at NY BIENNALE ART 2009 with a solo exhibition.

Please contact us with any questions:
contest@nullnybiennaleart.org

Looking forward to working with you,
Pietro Franesi

PRAKTIK I DR – Spam, Pigerne mod drengene eller Pirat Tv/Skum

Hvert halve år tilbyder Danmarks Radio praktikantpladser a 4 – 6 måneder. Ansøgere kan være universitetsstuderende eller andre videregående uddannelser, der har virksomhedspraktik som en del af deres studieforløb. Vi beder dig om at stile din ansøgning mod et eller flere af følgende redaktioner:SPAM er DR 1’s ungdomsprogram om Internettet. I 2008 er SPAM f.eks. gået tæt på fildeling, hacking, professionelle computerspillere og sociale websteder som Facebook og MySpace. Samtidig med at vi vil gøre seeren klogere, holder vi os ikke for fine til at underholde med rigelige mængde af nettets groteske og grinagtige vraggods. Vi er med andre ord både kritiske og begejstrede i vores tilgang til nettet. Vi tilbyder en praktikplads i en redaktion der arbejder med research og casting af studiegæster. Du vil også blive introduceret til produktion af indslag og de øvrige arbejdsgange i det at lave et Tv-program.

Seminar on Evolution and Media

Thursday November 20 2008 at 9:50-17

And Friday November 21 2008 at 9am to 12am

In room 27.0.17

Understanding how innate dispositions, shaped by evolution, influences culture and media has become an important focus for film studies and literary studies. Two distinguished scholars within this field, professor Joseph Carroll, U. of. Missouri, St. Louis and associate professor Francis Steen, UCLA, will lecture on the use of evolutionary studies in literature. Scholars from University of Copenhagen, Professor Torben Grodal,  research assistant Andreas Gregersen, phd,. Mette Kramer, phd. student Mogens Olesen, and associate professor Johannes Riis, will lecture on the use of evolutionary methods in Film and Media Studies.

For further information and programme see http://cognition.media.ku.dk/

The seminar is arranged by the research Group Cognition, Culture, Interaction and Audiovisual Media/Torben Grodal grodal@nullhum.ku.dk