Foredrag om Christian Vind v. Jens Tang Kristensen

22 november 2018 kl. 19:00 – 20:00

Kunsthistoriker Jens Tang Kristensen vil i foredraget tage udgangspunkt i Christian Vinds værker og perspektivere til kunst- og kulturhistorien i en bredere forstand. Vinds værker kan ikke tænkes uafhængigt af de billedglidninger, som konstant præger hans arbejde. Kunstneren peger hermed på de komplekse brudflader og sprækker, som altid opstår i en udveksling mellem en kunstners egne værkproduktioner og andre kunstneres, ligesom Vind er særdeles bevidst om, at samlinger og arkiver kan ses som en matrice for enhver ny kunst. At kunst altid er med til at nedbryde grænser i forhold til genre og ismer kan således opfattes som det fundament hvorpå Vinds særegne kunst hviler.

Jens Tang Kristensen er kunsthistoriker og post.doc. ved Institut for Kunst og Kultur ved Københavns Universitet.

Foredraget er gratis, kræver ikke tilmelding og finder sted i Herskabsstalden på Rønnebæksholm.

Der vil være mulighed for at købe kage, kaffe, øl og vin inden foredraget.

Rønnebæksholm
Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved

Foto: Anders Sune Berg