FIKSERINGER – SYMPOSIUM. Aktuelle ph.d.-projekter om tilblivelse og fravær af billeder i kunst, litteratur og arkitektur, 25. august kl. 16-18, KUA

Kunsthistorisk forskning på ph.d.-niveau udøves i dag mange andre steder end på universiteternes afdelinger for kunsthistorie. Hvad betyder det for forskningens metoder og resultater? Og for kunsthistorien som sådan? Symposiet FIKSERINGER byder på indblik i tre aktuelle ph.d.-projekter, der arbejder med vidt forskelligt empirisk materiale inden for kunst, litteratur eller arkitektur, men som alle berører spørgsmål om tilblivelse eller fravær af billeder. Om gestaltning. Og om forholdet mellem det synlige og det ikke-synlige.

Fra Linien til Linien II: Fikserbilleder og andre fundne billeder
Karen Westphal Eriksen, kunsthistoriker mag.art., ph.d.-studerende på Afd. for Kunsthistorie, Københavns Universitet

Darwins øje. Om blik og billeddannelser i J.P. Jacobsens Niels Lyhne
Gry Hedin, kunsthistoriker mag.art., ph.d.-studerende på Inst. for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Arkitekturskitsens dobbeltsyn
Martin Søberg, kunsthistoriker mag.art., ph.d.-studerende på Inst. for Bygningskultur, Arkitektskolen

Ordstyrer: Jens Tang Kristensen, kunsthistoriker mag.art.

Arrangeret af Dansk Kunsthistoriker Forening
Symposiet er offentligt. Tilmelding er ikke nødvendig

Symposium, torsdag d. 25. august 2011 kl. 16.00-18.00
Københavns Universitet Amager lok. 27.1.47.

 


Dansk Kunsthistoriker Forening er en organisation for danske kunsthistorikere og andre, der arbejder professionelt med kunstkritik samt formidling og forskning inden for billedkunst, visuel kultur, design, arkitektur. Foreningen skaber debat, giver mulighed for netværksdannelse og afholder faglige arrangementer. Medlemskab af DKF giver gratis eller reduceret adgang til foreningens arrangementer samt til en lang række museer. Se www.kunsthistoriker.dk

Gottfried Boehm: Iconic Knowledge. The Image as Model

Foto: (C) Louise Grønlund

Den tyske kunsthistoriker og filosof Gottfried Boehm er leder af det nationale schweiziske forskningscenter Eikones/Iconic Criticism. Han er uddannet under blandt andre Hans-Georg Gadamer og har i mere end tyve år været tilknyttet Universität Basel. Han har skrevet og redigeret en lang række bøger og tekster, heriblandt “Hermeneutik des Bildes” (1978), “Was ist ein Bild?” (1994) og “Wie Bilder Sinnerzeugen” (2007). Et udvalg af Boehms tekster er netop blevet oversat til dansk og vil blive udgivet af Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag.

Gottfried Boehm er optaget af forbindelsen mellem øjet og ånden. I forlængelse af en hermeneutisk tradition undersøger han betingelserne for visuel fremstilling. Billedets kommunikative og erkendelsesmæssige muligheder har forandret sig, først gennem den moderne kunst, senere under indvirkning af nye muligheder for digital visualisering. Disse nye former for produktion og konsum af billeder har ført til et “Iconic Turn”, som ikke bare har betydning for kunsten, men også for samfundet bredt set.

Forelæsning torsdag d. 9. juni kl. 14.30-17.00
Festsalen, Kunstakademiets Arkitektskole, Danneskiold-Samsøes Allé 51, 1435 København K

Arrangører:
DKAD Danske Forskerskoler i Arkitektur og Design
Roskilde Universitet
Dansk Kunsthistoriker Forening

Forelæsningen er offentlig. Tilmelding er ikke nødvendig.

www.karch.dk