Praktikophold i Kulturafdelingen ved Den Kongelige Danske Ambassade i Moskva

Kunne du tænke dig at være med til at styrke det dansk-russiske kultursamarbejde?
Den Kongelige Danske Ambassade i Moskva tilbyder et studierelevant praktikophold i centrum af verdens kulturhovedstad.  

 

Praktikperiode
Den Kongelige Danske Ambassade søger studerende til et praktikophold i Kulturafdelingen, som udgangspunkt i perioden 1. august 2011 – 31. januar 2012, men om muligt med start allerede fra 1. juli.

Kulturpraktikanten
Som praktikant i kulturafdelingen arbejder du tæt sammen med kulturattachéen om at styrke det dansk-russiske kulturelle samarbejde. Arbejdet består blandt andet i at:

  • Arrangere og afvikle større danske og bilaterale kulturbegivenheder og fremstød.
  • Besvare danske og russiske forespørgsler omkring aktuelle og opkommende kulturelle projekter.
  • Formidle kontakter og bistå med korrespondance mellem kulturelle institutioner i Rusland og Danmark og arrangører af/deltagere i kulturelle projekter.
  • Hjemmesideredigering og opdatering af Kulturkalenderen i forhold til relevante kulturelle events.
  • Udarbejdelse af ansøgninger og forespørgsler vedrørende støtte til kulturelle projekter, der er relevante i forhold til styrkelsen af det dansk-russiske kultursamarbejde.   

Du vil også deltage i møder, pressebriefinger og konferencer på og uden for ambassaden. Derudover består en stor del af arbejdet i at være med til at brande og promovere Danmark og dansk kultur i Rusland.

Ambassaden kan tilbyde
Ambassaden i Moskva kan tilbyde et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning. Samtidig får du som praktikant mulighed for at stifte indgående bekendtskab med den russiske kultur og livet i en spændende storby.

Som praktikant på ambassaden får du gode muligheder for at anvende teori i praksis. Du arbejder tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver. Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældendes studiested tillader dette.  

Hvem kan søge?
Du bør være indskrevet på en samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse, fx russisk, kommunikation eller et fag inden for det kulturelle felt. Kendskab til russisk sprog og kultur er en fordel, men ikke et krav. Du skal være god til at søge informationer på nettet og have kendskab til Word og Outlook. Vi sætter pris på selvstændighed, godt humør og gode kommunikationsevner.

Praktikvilkår
Praktikopholdet er ulønnet. Praktikanten vil dog modtage et tilskud på 3000 kr. pr. måned til delvis dækning af udgifter til kost, logi og sygeforsikring. Beløbet vil ikke kunne dække de faktiske udgifter, hvorfor andre finansieringskilder må påregnes. Når der er truffet aftale om et praktikophold, vil ambassaden kunne tilsende et bekræftende brev, som kan anvendes i forbindelse med legatansøgninger.

Ansøgning
Kortfattet ansøgning vedlagt CV, seneste eksamensudskrift og evt. udtalelser sendes elektronisk til: mowamb@nullum.dk, skriv ”Praktikansøgning, Kulturafdelingen” i emnelinjen. Skriv venligst i ansøgningen, om du vil kunne starte fra 1. juli eller 1. august.

Sidste frist for ansøgning  er tirsdag d. 15. marts kl. 14  

Yderligere oplysninger
Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kulturafdelingens nuværende praktikant Lena K. Remond Petersen på lerepe@nullum.dk