Kunsthal Charlottenborg søger universitetspraktikant(er)

I forbindelse med vores forskellige udstillingsprojekter og events har Charlottenborg løbende praktikforløb med studerende fra universiteternes kulturfag.

P.t. begynder vi nye praktikforløb fra medio april og frem. Vi er i den sammenhæng meget interesserede i henvendelser fra studerende fra overbygningerne fra diverse æstetiske fag, som har lyst og energi til at prøve kræfter med deres viden omsat i praktisk udstillingsplanlægning og realisering såvel som i forhold til presse og formidling af udstillinger og arrangementer.

Send os en kort ansøgning og et cv til følgende email nikcor@nullkunsthalcharlottenborg.dk, og vi vil vende tilbage snarest.