Praktik for universitetsstuderende i forbindelse med udstillingen ”Soldater” på Den Hirschsprungske Samling

Kunne du tænke dig at bidrage til udviklingen af en spændende særudstilling og stifte bekendtskab med arbejdet på et mindre museum? Så er der mulighed for praktik på Den Hirschsprungske Samling i forårssemesteret 2023.

I forbindelse med udstillingen ”Soldater” kommer du til at arbejde med udstillingsdisponering, opsporing af kunstværker og indgåelse af låneaftaler. Efter nærmere aftale er mulighed for at deltage i formidlingsudvikling på forskellige niveauer.

Udstillingen ”Soldater” handler om de mange billeder af danske soldater, der blev til under og efter de to slesvigske krige i midten af 1800-tallet. Tidligere var soldater uglesete, men med grundlov og ny værnepligt blev dette drastisk ændret. Den danske menige blev nu et billede på det danske folk, og oplevelser før, under og efter krigen blev bearbejdet i kunsten.

Som praktikant på Den Hirschsprungske Samling indgår du i et lille og trygt arbejdsmiljø. Museet er et hovedmuseum for dansk kunst i 1800-tallet og er i gang med en målrettet udvikling af udstillinger, samlinger og formidling med fokus på diversitet og nye vinkler på kunsthistorien. Vi tilbyder vejledning, oplæring og løbende sparring i hele praktikperioden.

Praktik på Den Hirschsprungske Samling tilbydes til universitetsstuderende som led i et projektorienteret forløb med tilknyttet eksamen. Studerende fra kunsthistorie og andre kulturfag samt historie foretrækkes. Ansøgning om praktik skal indeholde refleksioner over egne organisatoriske evner og mulige bidrag til formidling på i alt max to sider. Ansøgningen vedlægges CV på max en side. Ansøgningen skal indsendes senest mandag den 16. januar.

For spørgsmål, kontakt museumsinspektør Rasmus Kjærboe på raskjr@nullhirschsprung.dk.

Skriv et svar