JazzDanmark søger en projektmedarbejder i løntilskud

JazzDanmark går en travl periode i møde med masser af spændende projekter. Vi søger derfor en medarbejder i løntilskud, der kan indgå i organisationens aktuelle aktiviteter og projekter, og som kan hjælpe til med diverse opgaver i samarbejde med vores team af projektledere.


JazzDanmark er en genreorganisation, hvis formål er at bidrage til at udbrede og udvikle jazz i Danmark og dansk jazz i udlandet. Du skal derfor have et grundlæggende kendskab til musik og være nysgerrig på især jazzen.


Som projektmedarbejder forventer vi, at du skal:

– samarbejde med projektlederne og det øvrige sekretariat omkring koordinering af organisationens aktiviteter og projekter, ofte i tæt samarbejde med en bred vifte af kulturelle aktører i Danmark og udlandet.
– arbejde med kommunikation i forbindelse med formidling af organisationens resultater og projekter samt andre relevante nyheder om dansk jazz på flere forskellige platforme.
– arbejde med alle dele af organisationens projekter og aktiviteter, bl.a. med fundraising, markedsføring, evaluering og afrapportering.Du kommer bl.a. til at arbejde med følgende projekter:

– JazzCamp for Piger: indsats for at få skabt en bedre kønsbalance på den rytmiske musikscene.
– Jazzkonkurrencen: landsdækkende konkurrence for unge talenter under 30.
– Danish Jazz Web: et nyt projekt, der skal hjælpe musikere med at promovere deres musik nationalt og internationalt.Omgivelser og funktion

Du vil indgå i et team på 7-8 motiverede og kompetente medarbejdere, der alle brænder for at udvikle og udbrede den danske jazz. Du skal kunne lide at arbejde med musik og være nysgerrig på ny musik, især indenfor jazzens verden. Du kommer til at løse dine opgaver i dialog med hele teamet og skal være med til at sikre en god dialog til teamet for at sikre sammenhængen i vores kommunikation.
Praktisk

Stillingen er på 30 timer/uge og forventes besat pr. 1. december 2020.

Du skal være jobsøgende og være berettiget til et job med løntilskud. Kontakt dit jobcenter for at høre, om du er berettiget til en sådan stilling, før du ansøger. Efter ansættelsessamtalerne laver vi sammen en øremærket ansøgning vedr. din ansættelse. JazzDanmark betragtes som en offentlig institution i forhold til løntilskud. JazzDanmark har ikke haft medarbejdere i løntilskud for nyligt, dette er et nyt initiativ.

JazzDanmark bor på Onkel Dannys Plads 1 i København V. Vi arbejder primært fra kontoret, men har for tiden en del hjemmearbejde pga. corona.
Ansøgning og ansættelse

Send din ansøgning og CV til job@nulljazzdanmark.dk mærket “Løntilskud” i emnefeltet senest mandag d. 23. november. Ansættelsessamtaler afholdes d. 26. og 27. november.
Opstart hurtigst muligt. Perioden og længden af din løntilskud aftales individuelt.

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte sekretariatsleder Eva Frost på eva@nulljazzdanmark.dk

JazzDanmark lægger vægt på at få et kompetent og diverst felt af kandidater til denne stilling på tværs af køn, etnicitet, uddannelse, alder m.m.
JazzDanmark følger en ansættelsesproces som minimerer påvirkning af ubevidste bias i forbindelse med screening og ansættelselsessamtaler

Om os

JazzDanmark udgør en af de fire genreorganisationer, som modtager driftstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og medvirker til at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Derudover modtager JazzDanmark projektstøtte og tilskud fra fonde, foreninger og andre bidragsydere. Organisationen er veldrevet og nytænkende og vægter samarbejde og netværk i det danske musikliv og jazzmiljø meget højt.

Det er JazzDanmarks vision at bidrage til den kunstneriske mangfoldighed i samfundet ved at udfordre sig selv og jazzmiljøet, styrke sin position som omdrejningspunkt og kraftcenter i kunst- og kulturlivet og præge den musikpolitiske dagsorden.

Læs mere om JazzDanmark her.

Skriv et svar