Praktikplads hos ART 2030, forår 2018

(English below)

ART 2030 er en nonprofit forening, der forbinder kunst med de Forenede Nationers Verdensmål for bæredygtig udvikling. ART 2030 viser kunsten som nøgle til at åbne folks hjerter, tanker og fantasi mod en bæredygtig fremtid. ART 2030 inspirerer og mobiliserer til handling overfor FN’s Verdensmål gennem kunstprojekter, happenings, events og andre initiativer. ART 2030 har i øjeblikket kontor i UN City Copenhagen.

Vi tilbyder fuldtidspraktikpladser til kandidatstuderende, med rig mulighed for at afprøve og forene viden og uddannelsesbaggrund med erfaringer fra en kreativ nonprofit-organisation. Som praktikant bliver du en integreret del af ART 2030-teamet, og det forventes at du påtager sig ansvar for større og langsigtede projekter. Forårssemesterets praktikanter vil begynde hos ART 2030 på et afgørende og spændende punkt i vores udvikling, da vi forbereder flere projekter og programmer både i og uden for Danmark i 2018.

Ansøgningsfrist: 13 november 2017.

Se hele opslaget (pdf)

.

ART 2030 Spring 2018 Internship Opportunities

ART 2030 is a not-for-profit organization connecting art and the United Nations Global Goals for Sustainable Development. ART 2030 sets a bold vision to unite the universal language of art as the key to open people’s hearts, minds, and imagination for the world we want by 2030. Working on the margins of the United Nations, ART 2030 inspires and mobilizes action towards the Global Goals through art projects, happenings, events and other programs. ART 2030 is a non-profit currently based in the UN City Copenhagen.

ART 2030 offer full-time internships to provide Master students with the opportunity to integrate their knowledge and education with real-world experience within creative non-profit organizations. Our interns are an integral part of the ART 2030 team, expected to take on vital responsibilities for large, long-term projects. Spring semester interns will be joining ART 2030 at a crucial point of development as we prepare for multiple programs and projects both within and outside Denmark in 2018.

Deadline: 13 November 2017.

See the full posting (pdf)

.

Skriv et svar