Studentermedhjælp til kommunikation søges

Folkeuniversitetet i København søger en studerende til en bred vifte af opgaver i relation til kommunikation og markedsføring. Vi søger en velkvalificeret, struktureret og selvstændigt arbejdende studerende, som har lyst til at gøre sig nogle praktiske erfaringer med faget.

Opgaverne:

  • Udarbejde flyers og andet grafisk materiale
  • Distribuere markedsføringsmateriale
  • Optage og redigere videoer til YouTube
  • Opdatere virksomhedens Twitter-profil
  • Skrive pressemeddelelser og arbejde med pressekontakt
  • Servicere undervisere og kursister ved aftenarrangementer

Jobbet
Stillingen er timelønnet, og arbejdstiden udgør i gennemsnit 8 timer pr. uge. Tiltrædelse efter aftale (dog senest 1. august). Lønnen er 120 kr./timen + feriepenge. Arbejdstiden vil fortrinsvist ligge i dagtimerne, men der vil også forekomme aftenvagter.

Ansøgning: Send os en ansøgning + CV senest torsdag d. 1. juni kl. 12 på pkz769@nullhum.ku.dk. Evt. spørgsmål kan rettes til Folkeuniversitetets kommunikationsmedarbejder Anne Klejs på tlf. 35 32 87 08.

Folkeuniversitetet i København formidler videnskabens metoder og resultater til alle interesserede i samarbejde med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, samt hovedstadens museer og kulturinstitutioner. Vi er 6 fastansatte medarbejdere og har tilknyttet ca. 700 forskere og undervisere. Undervisningen finder sted overalt i byen, men frem til midten af juli er den daglige arbejdsplads på Amager Campus (KUA). Herefter flytter sekretariatet, og den daglige arbejdsplads vil være i Indre By. Læs mere på http://www.fukbh.dk ;

Skriv et svar