Call for papers til nyt KULTURO-tema: Patologier

I KULTURO #40 ønsker vi at sætte fokus på det patologiske og ikke mindst de patologiske forestillinger, der tidligere, men også til stadighed, er med til at definere ideen om sygt og raskt i vores samfund. Hvilke nye patologier opfindes for at kunne redegøre for utilpassede subjekters handlingsmønstre? Er patologiseringen et tegn på den øgede kontrol og normalisering i det moderne samfund? Eller blot et udtryk for den konstante videreudvikling inden for lægevidenskaben?

Send dit artikelbidrag (14.000-18.000 anslag) eller dit kunstneriske eller litterære bidrag senest 1. september 2015 til post@nullkulturo.dk.

Læs mere her.

Skriv et svar