Er du Folkeuniversitetets nye studentermedhjælper?

Folkeuniversitetet i København søger en studerende, som kan hjælpe Folkeuniversitetet med en bred vifte af opgaver i relation til servicering af kursister og undervisere. Vi søger en selvstændigt arbejdende studerende, som kan fungere som problemløser, og som har lidt teknisk snilde i forhold til AV-udstyr.

Opgaverne

  • Forefaldende kontorarbejde i relation til afholdelse af kurser, markedsføring, programudfærdigelse mv.
  • Mindre vedligeholdelse af diverse AV-udstyr
  • Servicering af undervisere og kursister ved særlige arrangementer

For den rigtige ansøger er der gode muligheder for at påvirke jobindholdet.

Jobbet
Stillingen er timelønnet, og arbejdstiden udgør i gennemsnit 8 timer pr. uge. Tiltrædelse pr. 1. juni 2014. Løn svarende til den statslige overenskomst med HK. Arbejdstiden vil fortrinsvist ligge i dagtimerne, men der kan også forekomme aftenvagter.

Ansøgning
Send os en ansøgning + CV senest d. 5. maj 2014 kl. 10 på pkz769@nullhum.ku.dk. Evt. spørgsmål kan rettes til Folkeuniversitetets kommunikationsmedarbejder Anne Klejs på tlf. 35 32 87 08.

Folkeuniversitetet i København formidler videnskabens metoder og resultater til alle interesserede i samarbejde med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, samt hovedstadens muséer og kulturinstitutioner. Vi er 5 fastansatte medarbejdere og har tilknyttet ca. 700 forskere og undervisere.Undervisningen finder sted overalt i byen, men den daglige arbejdsplads er på Amager Campus (KUA). Læs mere på www.fukbh.dk

logo 96 dpi 5 cm

Skriv et svar