Ph.d.-stipendium inden for HCA billedkunstneriske værker

Ved Institut for Kulturvidenskaber (IKV), Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet, opslås et ph.d.-stipendium i tilknytning til H. C. Andersen Centret  med start 1. sept. 2014.

Institut for Kulturvidenskaber varetager forskning, undervisning og formidling inden for filosofi, litteratur, kulturstudier, medievidenskab og uddannelsesvidenskab, jf. information om IKV, der findes på http://www.sdu.dk/ikv
Information om H. C. Andersen Centret findes her: http://www.andersen.sdu.dk/index.html

Ph.d. projektet skal fokusere på H.C. Andersens produktion af papirklip, collager, tegninger samt øvrige ikke-tekstlige værker og bidrage til tilvejebringelsen af en systematisk analyse samt en æstetisk, kunstnerisk og historisk karakteristik af denne produktion.

Kvalifikationskravet er en relevant, afsluttet kandidateksamen med gode resultater. Ansøgere skal vedlægge en projektbeskrivelse (se nedenfor).

Stipendiaten indskrives ved Det humanistiske Fakultets forskerskole – for mere information se http://www.sdu.dk/Forskning/PhD/Phd_skoler/Phd_humaniora
– og gennemgår som en del af ph.d.-studiet et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb med ph.d.-kurser, seminarer og aktiv konferencedeltagelse samt et 3-6 måneders miljøskifte i udlandet. Derudover skal den ph.d.-studerende opnå erfaring med undervisning og formidling. jf. bekendtgørelse om Ph.d.-uddannelse http://static.sdu.dk/mediafiles//1/2/4/%7B124991A6-7783-4723-9757-E17589068BEC%7DBekendtgoerelse%20Phd%202013.pdf

Yderligere informationer fås ved henvendelse til institutlederen Anne Jensen, telefon: +45 6550 3145, email: anne.jensen@nullsdu.dk.

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.
Ansættelsen som ph.d.-stipendiat er tre årig og ansættelsen ophører automatisk ved udgangen af perioden. Stillingsindehaveren må ikke påtage sig andet lønnet arbejde under ansættelsen.

Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Hver ansøger vil modtage den del af bedømmelsen, der angår ansøgeren selv.
Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale

Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til cirkulære af  26. marts 2012 om overenskomst for Akademikere i staten – bilag 5, protokollat om ph.d.-stipendiat, Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2012

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket “Søg stilling online” nederst på siden.

Du bedes venligst være opmærksom på, at vi kun modtager pdf-filer. Den enkelte fil må ikke være over 10 MB. Vi modtager ikke zip-filer, jpg eller andre billedfiler.

Alle pdf-filer skal være ulåste og tillade binding og må ikke være password beskyttede.

Såfremt du har mere end en fil til hvert felt skal du kombinere pdf-filerne til en samlet fil inden du uploader, da hvert enkelt felt kun kan håndtere en fil.

Fakultetet forventer, at ansøgere har læst “Vejledning for ansøgere” inden der søges.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Særligt ph.d.-ansøgningsskema, der findes her
  • CV
  • Projektbeskrivelse på max. 5 sider
  • Eksamensbeviser
  • Relevante publikationer. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation, evt. medforfattererklæring skal være en del af denne pdf-fil.

Du finder yderligere information om ph.d.-uddannelserne ved Humaniora her

Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Tjenestested:
Odense
Ansøgningsfrist:
09/05/2014

Skriv et svar