Lav en glødepærer

How To Make a Light Bulb

 Jeg er fra Det Fynske Kunstakademi og er i gang med at planlægge et undervisnings forløb, hvor man lærer at lave en glødepære i hånden. Jeg har brug for interesserede til at bidrage med oplæg og endelig konceptuel afrunding af projektet. Projektet prøver at relatere praktiske læringsprocesser til en diskussion om industrialisering ud fra teoretiske begreber.

Projektet ligger et sted mellem samtidskunst og undervisning.

Om projektet:

Gennem det sidste års tid har jeg designet en metode til nemt at lave en glødepære i hånden og jeg har fundet en god og sikker tilgang, der giver gode resultater. Derfor virker det som en oplagt idé, at stable et undervisningsprojekt på benene, hvor folk kan lære at lave deres egne glødepærer.

Målgruppen er studerende fra forskellige studie retninger (og andre) som kunne være interesseret i at relatere praktiske læringsprocesser til en diskussion om industrialisering ud fra teoretiske begreber.

Som modstykke til den praktiske del med at lave egne glødepærer, ønsker jeg at invitere researcher og praktiserende, hvis arbejde, på forskellig vis relaterer sig til projektet. Emnerne er endnu ikke fastlagt, men et par bud på indgangsvinkler kunne fx være:

Historisk: Fra de 22 forskellige ukrediterrede opfindere af glødepæren, til Edison der formåede at masseproducere den. Verdens første karteldannelse. Den ”kunstige” lyskildes betydning for kultur, arbejdsliv mv.

Samfunds analytisk: Udbredelsen og effektiviseringen ved masseproduktion (Adam Smith). Fremmedgørelsen af objektet (Marx). Kritik af et samfund skal være kritik af produktion (Guy Debord). Forskellen mellem højre- og venstrefløj er en kulturarv (Wendy Brown).

Didaktisk: Hvordan lærer vi om modeller. Hvad er modellers relation til virkeligheden. Hvordan praktiske erfaringer og teoretiske begræber hænger sammen og hvordan de påvirker modeller.

Æstetisk: Produktions påvirkning af designprocessor, Den ”kunstige” lyskildes betydning for medier (fx projektion), Lysets påvirkning og efterligning af stemninger, mv.

Ville du være interesseret i at holde et oplæg, hjælpe med beskrivelsen eller promovering af projektet? Eller kender du nogen, der kunne være interesserede i at bidrage?

Der er ret frie rammer, og du (eller bekendte der kunne være interesserede) ville i højgrad få lov at præge projektet alt efter hvor mange kræfter, der lægges i projektet.

Håber det vakt din interesse. Skriv endelig hvis du har nogle spørgsmål eller vil mødes og diskutere eller bare høre mere om projektet.

-Svend, Det Fynske Kunstakademi

BGRSVND@nullgmail.com

Skriv et svar