Den Hirschsprungske Samling søger omvisere

STILLINGSOPSLAG

Den Hirschsprungske Samling søger 1-2 kunsthistoriestuderende omvisere, der kan indgå i museets korps af omvisere. Museets omvisere skal kunne formidle det faglige stof overfor
såvel skoler som voksengrupper.

Det er en forudsætning, at du har et godt kendskab til dansk kunst i det 19. århundrede, og vi ser gerne gerne at du har bestået din bacheloreksamen eller står for at bestå den i dette
semester.

Arbejdet aflønnes efter de statslige museers takster.

Din ansøgning skal indeholde oplysninger om studieforløb og evt. anden faglig beskæftigelse, herunder omvisningserfaring. Endvidere bedes oplyst, hvorvidt du vil være i stand til at omvise på fremmedsprog.

Skriftlig ansøgning sendes som pdf til Den Hirschsprungske Samling på adressen
lha@nullhirschsprung.dk. Ansøgningen skal være museet i hænde senest d. 28.03.2014
kl. 12. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Lise Harbeck på telefon 35 44 09 55 eller mail lha@nullhirschsprung.dk

Den Hirschsprungske Samling er statsligt kunstmuseum. Museets ansvarsområde er det 19. århundreds danske kunst. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle dansk kunst fra det 19. århundrede. Yderligere oplysninger kan findes på museets hjemmeside
www.hirschsprung.dk

Skriv et svar