Nye workshops på Kunsthistorie og Visuel Kultur

Afdelingen for Kunsthistorie og Visuel Kultur afholder som et nyt tiltag to workshops i forårssemesteret 2014, et på BA (åbent for alle BA studerende på Kunsthistorie) og et på KA (åbent for alle kandidatstuderende på Kunsthistorie og Visuel Kultur).

I begge tilfælde drejer det sig om workshops i akademisk opgaveskrivning og eksamensforberedelse.

Disse workshops er et tilbud på foranledning af både fagråd, fagudvalg, lærerkorps og studieledelse. De varetages af forskere og undervisere på afdelingen (i denne omgang lektor Rune Gade og lektor Malene Vest Hansen) og inkluderer et samarbejde med Vejledningscenteret.

Workshoppen sigter mod bedre konkrete kompetencer inden for det akademiske arbejde, som det former sig på denne afdeling af IKK. Vi forbedrer det akademiske håndværk, sikrer færdiggørelse af opgaver og forberedelser til kommende eksaminer, og øger samarbejde mellem studerende og vejledere her på stedet.

Timerne indeholder behandling af og øvelser i at tackle en serie generelle og tilbagevendende udfordringer i relation til skriftlige opgaver og mundtlige eksaminer: synopsis, problemformulering, hypotese, disposition, metode, litteratursøgning, bibliografiske reference standarder, skrivestil, præsentation og formidling. Vi diskuterer også i fællesskab typiske fejl og faldgruber i det akademiske arbejde.

Derudover handler workshoppen om at viderebefordre den eller de konkrete opgaver og eksaminer, deltagerne p.t. arbejder med. Disse fremlægges og får respons, ligesom underviseren inviterer et antal af de tilknyttede vejledere med ind i workshoppen med henblik på generelle bemærkninger, individuel feedback og diskussion i plenum.

Kurset starter lidt inde i semesteret, er kort, effektivt, udbytterigt og omfatter fem kursgange på hver to timer.

Man skal selv tilmelde sig disse workshops, der p.t. opererer med et max. deltagerantal på 30.
Se også:
http://kurser.ku.dk/course/hkub00990u/2013-2014
http://kurser.ku.dk/course/hkuk03702u/2013-2014

Skriv et svar