Vil du være ph.d.?

Vi er to kandidatstuderende fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, der er i gang med at skrive speciale om studerendes motivationer. Området er undersøgt i tidligere studier, men der er begrænset forskning inden for studerendes motiver til at søge ph.d.-uddannelsen.

Derfor ønsker vi at undersøge, hvorfor kandidatstuderende søger optagelse på ph.d.-uddannelsen. I den forbindelse ønsker vi at interviewe kandidatstuderende, som har intentioner om at søge et ph.d.-stipendium.

Har du lyst til at medvirke og/eller har du kendskab til andre kandidatstuderende, der har lyst til at medvirke? Det skal i den forbindelse nævnes, at alle interviewede vil blive garanteret anonymitet. Interviewene skal helst finde sted i uge 17, 18 og 19 2013, såfremt det kan lade sig gøre. Interviewet vil vare omkring en time.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Frederik Vikmann Bundgaard

Mobilnr: 61 38 87 91

E-mail: f_bundgaard@nullhotmail.com

 

Michael Kolding

Mobilnr: 29 26 69 95

E-mail: michaelkolding@nullgmail.com

Skriv et svar