Fagrådsmøde for Kunsthistorie og Visuel Kultur d.14/2 i kantinen(1.sal) kl. 17.15

Dagsorden
1. Godkendelse af referat
2. Valg af referent og ordstyrer
3. Nyt fra Fagudvalg
4. Nyt fra Studienævn
5. Valg af repræsentant til det nye institutnævn(!)
6. Valg af repræsentant og suppleant til fagudvalg
7. IKK Artist Talks – forårets talks
8. Evt.

Skriv et svar